Producten

Beschikbaarheid Fandango seizoen 2022

Eerder werd bericht dat Fandango niet beschikbaar zou komen voor teeltseizoen 2022. Hierop werd een aanvraagtraject voor een 120 dagen vrijstelling door BO-akkerbouw namens de akkerbouwsector opgestart. Het knelpunt is echter niet erkend door de NVWA, omdat er een alternatief aanwezig zou zijn in de vorm van een aanvraag van een mineure wijziging van de formulering Fandango.

 

Bayer Crop Science heeft na de afwijzing van het knelpunt contact opgenomen met het Ctgb. Naar aanleiding van dit contact zal Bayer Crop Science op korte termijn een aanvraag indienen voor een mineure wijziging van de formulering.

 

Zodra het Ctgb een besluit heeft genomen over de wijziging van de formulering zullen wij u hierover informeren.

 

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Bayer Crop Science.