Producten

Ziektedruk in uien neemt snel toe

Fandango breedwerkend tegen alle bladziekten in uien


Afb. 1 Valse meeldauw

Door sterk wisselende weersomstandigheden hebben diverse bladziekten in deze periode volop kans uw uiengewas te infecteren. Met een preventieve aanpak stelt u opbrengst en kwaliteit veilig. Weet welke ziekte uw gewas onder welke omstandigheden kan infecteren en stem de middelkeuze hierop af. De sterkste, maar ook de meest praktische keuze is een afwisselschema met Fandango en Luna Experience.

Afb. 2 Adviesschema Uien


Alle voordelen in één verpakking

Fandango is dé onbetwiste nr. 1 in de uienteelt. Met een dosering van 1,25 l/ha haalt u alles uit de kast:

  • Eenvoudig toepasbaar als één vloeibaar product
  • Preventief zeer sterk op Valse meeldauw, bladvlekkenziekte en Stemphylium
  • Nevenwerking op de overige ziekten
  • Greeningseffect voor een dikke plus in opbrengst en kwaliteit
  • Geen nadelig effect op moment van strijken of afrijpen
  • Ook flexibel inzetbaar met verlaagde dosering van 1 l/ha + 1 kg mancozeb

 

Advies

Pas 1,25 l/ha Fandango toe in een afwisselschema met bijvoorbeeld 0,5 l/ha Luna Experience + 2 kg mancozeb. Spuiten onder goede opname omstandigheden. Geen uitvloeier toevoegen aan Fandango. Fandango mag maximaal 4 keer worden ingezet met een interval van 5 tot 10 dagen en kent in uien een veiligheidstermijn van 14 dagen. Luna Experience mag twee keer worden ingezet. Zowel de interval als de veiligheidstermijn bedraagt 7 dagen.

 

Meer informatie?

Klik op één van de onderstaande logo’s voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.