Producten

Ongewenste oranje verkleuring van de velden voorkomen?

Onderwerken doodgespoten vanggewas kan al na vier dagen

Vanggewassen en (oud) grasland die met Roundup Ultimate zijn bespoten kunnen al na vier dagen worden ondergewerkt. Het middel is dan – onder alle weersomstandigheden – volledig opgenomen en heeft zich optimaal door het gewas verdeeld. Door tijdig onder te werken komt de mineralisatie van vanggewas eerder op gang en zijn de voedingsstoffen daardoor ook eerder beschikbaar voor het nieuwe gewas. Bovendien wordt hiermee de ongewenste oranje verkleuring van de velden voorkomen.

 

 

Vanggewassen volledig en zonder hergroei opruimen

Vanggewassen moeten hun werk – mineralen vangen – vooral in het najaar doen. In het voorjaar is dit niet meer nodig. Vanggewassen kunnen daarom al vroeg in het voorjaar worden vernietigd, in principe al vanaf 1 februari. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de mineralisatie al vroeg op gang komt. En daarvan profiteert het volggewas.

Een goedkope, effectieve en bewezen methode om vanggewassen volledig en zonder hergroei op te ruimen is het gebruik van Roundup Ultimate. Daarmee worden niet alleen (vang)gewassen, maar ook lastige grassen als kweek en ook hardnekkige (wortel)onkruiden uitstekend bestreden. Roundup Ultimate werkt zeer snel; de wachttijd tot de grondbewerking bedraagt slechts vier dagen.

 

Houd tijd tussen bespuiting en grondbewerking kort

In de huidige praktijk zitten er vaak meerdere weken tussen de inzet van Roundup Ultimate en de eerstvolgende grondbewerking. Veel maïstelers wachten op de (bouwland)bemester van loonwerker, met daarachter een cultivator en/of schijveneg die het perceel onderwerkt. Behalve dat hierdoor de mineralisatie pas laat op gang komt, zorgt dit ook voor ongewenste oranje verkleuring van de velden. Het afgelopen jaar was dit beeld op veel plekken in Nederland te zien. En het is ook veelvuldig onderwerp van discussie geweest.

Met een iets andere strategie hoeft het niet (weer) zover te komen. Belangrijk is om de tijd tussen een bespuiting met Roundup Ultimate en het onderwerken van de groenbemester (of grasland) kort te houden. Een optie die veel 'ruimte' biedt tussen spuiten en onderwerken is het vroeg (in februari) stil zetten van de groei met een lage dosering Roundup Ultimate. Lagere temperaturen zijn met deze formulering geen probleem, alleen duurt het langer voordat er daadwerkelijk effect (verkleuring) te zien is, soms wel tot een maand. Juist dát kan – met het oog op de eerder genoemde discussie – een interessant voordeel zijn. Er is dan immers meer tijd over om het ideale moment voor het – tussentijds – onderwerken van vanggewas te kiezen.

Hoewel het wettelijk gezien geen plicht is, kan het 'groen' onderwerken van vanggewassen een belangrijke maatregel zijn om de werkzame stof glyfosaat (in Roundup Ultimate) in de benen te houden. Bayer blijft de komende jaren strijden voor het behoud van glyfosaat.

 

Bekijk ook onze Maïs gewaspagina voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

 

Meer informatie? 

Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.