Producten

Vochtige omstandigheden tijdens de fruitoogst

Bescherm de appels en peren tegen spatschurft en vruchtrot met Serenade

Na een lange periode van droogte wordt er de komende week met enige regelmaat regen verwacht.

Nu de fruitoogst in volle gang is blijft het belangrijk om met name onder vochtige omstandigheden de appels en peren te beschermen tegen schurft en vruchtrot.

 

 

Met Serenade is er nog de mogelijkheid om kort voor de oogst en tussen de plukken door de vruchten te beschermen tegen spatschurft en vruchtrot tijdens de bewaring. 

Serenade laat geen residu achter op het fruit en kan daardoor tot op de dag voor de oogst worden ingezet (veiligheidstermijn van 0 dagen).   

De spuitinterval van Serenade betreft 5 dagen, indien Serenade solo wordt toegepast is de adviesdosering 5 l/ha.

Samenvattend


Serenade in het afspuitschema:

   bewezen effectief tegen schurft, Botrytis en andere vruchtrotschimmels

   kan worden ingezet tot op de dag van de oogst

   laat geen residuen na

 

Meer informatie?

Bekijk onze gewaspagina's  "Tijd voor Appel" en "Tijd voor Peer" voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op  onderstaand logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie