Producten

Internetconsultatie over gewasbescherming opengesteld

Graag wijzen we u erop dat u kunt deelnemen aan een internetconsultatie betreffende het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De consultatie gaat over een wijzigingsbesluit dat de minister de mogelijkheid biedt om alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen te verplichten.

Het gaat daarbij onder meer om alternatieven voor het toepassen van glyfosaathoudende middelen voor het doodspuiten van grasland, groenbemesters en vanggewassen.

De alternatieven dienen te voldoen aan de criteria noodzakelijkheid, evenredigheid en geschiktheid.

De consultatie loopt tot 16 juni en vindt u hier: Consultatie Wijziging Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden