Producten

Etiketuitbereiding Serenade in bloemisterijgewassen gepubliceerd

Serenade de juiste aanvulling in de teelt van bloemisterijgewassen

Recent is het etiket van Serenade (W5) uitgebreid in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen. Serenade is een fungicide gebaseerd op een unieke, van nature in de bodem voorkomende bacteriestam, Bacillus amyloliquefaciens  QST 713 (voorheen subtilis). Serenade heeft een brede werking tegen schimmels.  Naast de fungicidewerking heeft Serenade ook een bactericidewerking.

Serenade is het beste te vergelijken met een breedwerkend bedekkingsfungicide. Het is niet resistentiegevoelig en werkt tegen een brede reeks aan schimmels zoals Alternaria, Botrytis, Sclerotinia, echte meeldauw en roest.  Het is belangrijk dat Serenade preventief wordt ingezet. Dus spuiten voordat de schimmel aanwezig is of nadat de schimmels eerst door curatieve middelen zijn bestreden. De werkingsduur van Serenade is in snel groeiende gewassen rond de 7-10 dagen.

Voor een goede werking is het essentieel dat Serenade optimaal over het te beschermen blad wordt verdeeld. Spuittechniek, waterhoeveelheid en uitvloeier zijn uitermate relevant. Spuit Serenade daarom altijd in combinatie met een uitvloeier die de spuitvloeistof goed over het blad verdeelt. Let ook op de spuittechniek.

Serenade kan zowel solo als in combinatie met een fungicide worden ingezet. Door chemie in het schema te vervangen door Serenade wordt de totale milieubelasting van de ziekten en plagenbestrijding gereduceerd. Serenade is veilig voor nuttige insecten of bestuivers.

Kortom, Serenade is zeer gemakkelijk inzetbaar, en past optimaal in een geïntegreerde teelt. Via de Serenade productpagina en Ctgb website zijn alle toepassingsvoorwaarden en aanbevelingen te bekijken.

Aandachtspunten voor een juiste toepassing in bloemisterijgewassen

  • Dosering 5 liter/ha
  • Toegelaten in de teelt van bloemisterijgewassen (zowel grondgebonden als niet-grondgebonden teelten)
  • Pas Serenade preventief toe
  • Zorg voor een goede bedekking van het gewas
  • Uitvloeier toevoegen voor een optimale bedekking
  • Bij gunstige omstandigheden voor schimmels de bespuiting na 7 dagen herhalen