Producten

Toepassing van Conviso One in Conviso Smart bieten is vanaf nu mogelijk zonder de verplichte teeltvrije zone van 125 cm

In de aanbevelingen gelden nieuwe striktere regels bij de nateelt van aardappelen
Tot nu toe mocht Conviso One alleen worden toegepast als er gebruik werd gemaakt van een teeltvrije zone van 125 cm. 
 
Telers kunnen vanaf nu echter Conviso One toepassen zonder extra teeltvrije zone. 
 
Vanaf nu geldt een DRT van 90% bij toepassing van 2 x 0,5 L/ha Conviso One. De extra teeltvrije zone is dan niet meer verplicht.
 
Bij een enkelvoudige dosering van 1,0 L/ha op het gehele perceel geldt: 
  • een techniek uit tenminste de klasse DRT95 of
  • een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 125 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot of de perceelgrens).
 
 
Om risico’s van Conviso One in de nateelt van aardappelen te voorkomen gelden vanaf nu nieuwe striktere spelregels:
  • Naast de in het WG aangegeven mogelijke volggewassen kunnen ook aardappelen worden verbouwd als nateelt indien er vooraf minimaal 20 cm diep geploegd wordt.
  • Algemeen geldt dat rotatie beperkingen gebaseerd zijn op veldstudies welke zijn uitgevoerd onder normale klimaatomstandigheden.
  • Ongunstige weersomstandigheden, zoals langdurige droogte na toepassing, overvloedige regenval of erosie hebben mogelijk een effect op de snelheid van herbiciden afbraak en daarmee op de hoeveelheid residu in de bodem.
  • Het risico voor volggewassen kan beperkt worden door het uitvoeren van een kerende grondbewerking, alvorens het volggewas in te zaaien of te planten.
  • Iedere vorm van minimale grondbewerking voorafgaand aan de volgteelt wordt ontraden.
  • Voorkom overlappingen.
 

 

Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift voor volggewassen in andere teelten blijft ongewijzigd. Deze zijn als volgt:
  • Na de teelt van bieten (tolerant voor ALS-remmers), behandeld met Conviso One, zijn in het kader van een normale vruchtopvolging de volgende teelten mogelijk (na een intensieve grondbewerking van minimaal 20 cm diep, bijv. ploegen of roterend spitten):
// Winter- en zomertarwe,
//  Winter- en zomergerst,
//  Koolzaad,
//  Zonnebloem,
//  Maïs,
//  Suikerbiet,
//  Erwten,
//  Bonen,
//  Sojaboon,
//  Raaigras en
//  Mosterd (groenbemester)  
 
 
Het etiket en de productpagina van Conviso One zullen de komende weken aangepast worden.
 

 

 
Meer informatie?
Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:
 
 
 
 
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.