Producten

Potato Europe ging helaas niet door, maar Propulse gaat wel door!

Overtuigende Alternaria-bestrijding met Propulse op demoveld In Lelystad
Helaas kon de grote aardappelmanifestatie Potato Europe in Lelystad op 1 en 2 september niet door gaan vanwege COVID-maatregelen. Ook wij als Bayer Crop Science hadden graag onze relaties daar ontmoet. 

 

Naast onze stand hadden we een demoveld laten aanleggen met aandacht voor Alternaria-bestrijding. Dit demoveld is met het ras Fontane aangelegd.
 
 

Afb. 1 demoveld Bayer Crop Science op de locatie van Potato Europe in Lelystad
 

 

In onderstaand overzicht de Alternaria-bestrijding met daarin praktijkschema’s met Propulse en Narita begonnen op verschillende tijdstippen. In de laatste kolom van enkele dagen geleden.
 
Tabel 1. praktijkschema Alternaria-bestrijding

 

 
Afb. 2 en 3 links onbehandeld en rechts schema 2 van bovenstaand overzicht
 

Afb. 4 en 5 links schema 3 en rechts schema 4 van bovenstaand overzicht

 

Conclusie

Praktijkschema’s gestart vanaf midden-einde bloei beginnende met Propulse geven een optimale bestrijding van Alternaria.
 

 

Meer informatie?
Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:
 
 
 
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

 

 

Narita® is een geregistreerd handelsmerk van Globachem NV