Producten

Hou Botrytis in belichte tomaat buiten de deur

Start preventief!

 

Door de hoge energiekosten liggen de etmaaltemperaturen lager dan normaal en blijven schermen langer dicht met als gevolg een hoge luchtvochtigheid.

Kortom, gunstige klimaatomstandigheden waarbij Botrytis zich zeer goed kan ontwikkelen in het tomatengewas.

 

 

Afb.: Botrytis in tomaat

 

Voorkomen is beter dan genezen

Om  een aantasting te voorkomen  dient men preventief te druppelen met Luna Privilege.

Doordat de actieve stof in de plant zit, krijgt Botrytis geen kans om in de stengel of op het blad van de plant te groeien.

Serenade en Teldor

  • Serenade past prima na een toepassing Luna Privilege.  Serenade is een biologische fungicide zonder MRL, waardoor het zeer goed past binnen resistentiemanagementschema’s. Serenade bestrijdt zowel echte meeldauw als Botrytis.

  • Teldor is al jaren een betrouwbaar middel in de strijd tegen Botrytis én zacht voor het gewas. Teldor heeft 1 residu, deze zit in een andere resistentiegroep dan Luna Privilege waardoor deze goed na elkaar kunnen worden gebruikt.

 

Dosering en toepassing

  • Luna Privilege: toepassen vanaf 8ste tros in bloei, gebruik de etiketdosering van 40 ml per 1.000 planten met een maximale dosering van 1 L/ha. Verlaag deze dosering niet om resistentie van Luna Privilege te voorkomen.
  • Teldor: maximaal 1,5 kg/ha, 100 ml/100 L. Per meter gewashoogte maximaal 750 L/ha spuitvloeistof aanhouden met een maximum van 1.500 L/hectare. In de teelt van tomaten, afhankelijk van de locatie van de Botrytis-aantasting, alleen het bladpakket spuiten of alleen de stengels spuiten. Door gericht te spuiten en eventueel spuitdoppen af te sluiten, kan het residugehalte op de vruchten zo laag mogelijk worden gehouden.
  • Serenade: gebruik de etiketdosering van 8 L/ha, 533 ml/100 L water (omgerekend naar 1.500 L water). Voeg altijd een uitvloeier toe! Past zeer goed in een resistentiemanagementschema.

 

Advies

  • Luna Privilege: preventief een druppelbehandeling toepassen.
  • Teldor: vanaf het moment dat Botrytis verwacht zou kunnen worden, toepassen met intervallen van 10 tot 14 dagen. Bij Botrytis-gevoelige gewassen verdient onder vochtige omstandigheden een interval van 7 tot 10 dagen de voorkeur.
  • Serenade past overal tussen en kan goed gemengd worden met Teldor en een uitvloeier.
  • Serenade: twee tot drie weken na deze toepassing starten met Serenade in een wekelijks schema om Botrytis en meeldauw geen kans meer te geven.

 

 

Meer informatie?

 

Bekijk ook onze Gewaspagina 'Tijd voor Tomatenvoor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer!  

 

Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

       

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.