Producten

Ketenpartijen introduceren gezamenlijke inzamelingsregeling voor verpakkingen gewasbeschermingsproducten

In een gezamenlijke inspanning om de landbouwsector duurzamer te maken, zijn ketenpartijen gestart met een nieuwe inzamelingsregeling voor lege verpakkingen van gewasbeschermingsproducten. Stichting STORL, bestaande uit vier koepelorganisaties binnen de landbouwsector, heeft deze regeling geïntroduceerd om telers een praktische en goedkope oplossing te bieden voor het afvoeren van dergelijk afval.

 

Het initiatief, dat dit jaar van start gaat, wordt gedragen door fabrikanten, distributeurs, loonwerkers en telers. Het doel is om een verantwoorde afvoer van lege verpakkingen te realiseren en tegelijkertijd bij te dragen aan de recyclinginspanningen van de industrie.

 

 

De regeling werkt als volgt: telers en loonwerkers reinigen het fust en verzamelen de gereinigde verpakkingen in speciale STORL-zakken, die beschikbaar worden gesteld via de distributiekanalen. Deze zakken kunnen kosteloos worden afgevoerd. Telers kunnen zich aanmelden via de website van STORL en afhankelijk van hun regio wordt het afval opgehaald met een perswagen of kunnen ze het afleveren op een nabijgelegen locatie.

 

Om ervoor te zorgen dat de inzameling efficiënt verloopt, wordt er gestreefd naar volle perswagens in beperkte regio's. De frequentie van het ophalen hangt af van het aantal deelnemers en de hoeveelheid lege verpakkingen per deelnemer in een regio. Naar verwachting zullen binnenkort veel regio's aan de lijst worden toegevoegd.

 

 

Het is belangrijk voor telers om de verpakkingen grondig te reinigen, te drogen en de doppen van de cans te verwijderen voordat ze worden ingeleverd. Alleen schone en droge cans zonder dop worden geaccepteerd. Doppen kunnen apart worden aangeboden als bedrijfsafval.

 

De STORL-regeling heeft als doel om in 2024 ook de inzameling van resten en niet-spoelbare verpakkingen op te nemen. Dit zal eens in de twee jaar plaatsvinden en speciale campagnes zullen worden georganiseerd om deze materialen op te halen en naar een afvalverwerker te brengen.

 

Met deze gezamenlijke inzamelingsregeling zetten ketenpartijen in de landbouwsector een belangrijke stap naar een duurzamere toekomst, waarin verantwoorde afvoer en recycling van verpakkingen hoog in het vaandel staan.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.