Producten

Cantack, het ideale correctiemiddel tegen spint

Voor spint is het seizoen nu echt begonnen

Op meerdere bedrijven is spint gesignaleerd en zijn de natuurlijke bestrijders ingezet.

Toch zien we  in een aantal gevallen dat door de snelle populatieopbouw van spint, de roofmijten het nog niet voldoende oppakken.

Cantack is een ideaal middel om een correctie uit te voeren.

 

 

Afb.: typische spintschade, de gele vlekjes op het blad

 

Toepasbaarheid

  • Cantack is een contactmiddel (= raken!) en heeft een sterke knockdown werking wat ideaal is om de spintpopulatie snel te reduceren en de nuttige bestrijders de kans te geven het natuurlijk evenwicht te laten herstellen. Wees nu alert, de temperaturen gaan buiten oplopen en de populatie zal zich nu snel kunnen ontwikkelen.
  • Cantack is veilig voor alle nuttige bestrijders.
  • Cantack is toegelaten in een groot aantal bedekte teelten: tomaat, komkommer, aubergine, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten, bessen en framboos- en braamachtigen.
  • Cantack mag 2x per 12 maanden worden toegepast. De dosering is 0,1% (100 ml/100L) met een max van 1 tot 1.2 L/ha (afhankelijk van de teelt)

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.