Producten

Studiedag Eikenprocessierups georganiseerd door de Nationale Bomenbank

Veel belangstelling vanuit gemeentes en provincies

Donderdag 31 oktober vond er een studiedag Eikenprocessierups plaats. Deze dag werd georganiseerd door de Nationale Bomenbank. Het was een druk bezochte studiedag met meer dan 200 bezoekers. Met name ambtenaren vanuit gemeentes en provincies en loonwerkers waren aanwezig om zich te laten informeren.

 

Bayer Crop Science was ook aanwezig om gedurende het middagprogramma de bezoekers te informeren over de mogelijkheden m.b.t. de inzet van XenTari  voor de bestrijding van de Eikenprocessierups. Omtrent effectiviteit waren er weinig vragen meer. In de morgen was deze vraag al voldoende aan de orde geweest in de plenaire sessies. De verschillende proeven die in het land zijn uitgevoerd laten een goede effectiviteit zien.

 

Kern van de boodschap: XenTari bestrijdt uitsluitend rupsen die in jonge larvale stadia aanwezig zijn op het moment van de bespuiting. XenTari is veilig voor vogels, waterorganismen, bodemorganismen en de mens.

 

De meeste vragen waren gericht op de effecten op mens en milieu. Belangrijkste boodschappen die aan het publiek zijn meegegeven waren gebaseerd op het laatste herregistratie dossier waarin alle aspecten betreffende mens en milieu weer zijn getoetst. Vragen ten aanzien van veiligheid vogels, oppervlaktewater, bodemorganismen en de mens konden op basis van deze gegevens goed beantwoord worden.