Producten

Bestrijding eikenprocessierups geeft aanleiding tot veel vragen en publiciteit

Ctgb publiceert Q&A rondom het gebruik van Bacillus thuringiensis producten

De laatste weken is er veel publiciteit geweest rondom de bestrijding van de eikenprocessierups. Er zijn door gemeentes diverse maatregelen genomen om de overlast door de eikenprocessierups te voorkomen. Deze maatregelen hebben aanleiding gegeven tot veel publiciteit in kranten, televisie, radio en social media vanwege vermeende ongewenste neveneffecten van deze maatregelen op mens en milieu. In deze publiciteit wordt het biologische middel XenTari ook vaak genoemd. XenTari is een bekende Bacillus thuringiensis Aizawai stam ABTS-1857 die effectief is ter bestrijding van rupsen.Vanwege het Europese herregistratieproces is in 2015 het dossier van Xentari nog volledig herbeoordeeld. Uit deze beoordeling is gebleken dat alle toepassingen die nu op het etiket staan, veilig zijn voor mens en milieu. Hieronder valt ook de toepassing in het openbaar groen ter bestrijding van de eikenprocessierups.

Gezien alle media aandacht heeft het Ctgb besloten om een Q&A te publiceren omtrent de toepassing van producten op basis van Bacillus thuringiensis. Hierin worden veel antwoorden gegeven omtrent de werking en veiligheid voor mens en milieu.

Bijgaand de link naar de Ctgb website met de Q&A: 

https://www.ctgb.nl/onderwerpen/eikenprocessierups/vraag-en-antwoordGebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.