Producten

Bestrijding perenbladvlo 2e generatie actueel

Door de hogere temperaturen neemt de druk van perenbladvlo snel toe

Momenteel komen we volop springers tegen die eieren afzetten op de scheuttoppen en het kortlot; nu we te maken hebben met hogere temperaturen gaat de ontwikkeling van de perenbladvlooien heel snel. 

Het is belangrijk om alert te zijn en binnenkort te starten met de eerste bespuiting Movento of Batavia!

 

Afb. Volwassen perenbladvlooien en afgezette eitjes op de bladeren

 

Advies Movento (OD formulering)

  Dosering 1 liter Movento per ha 
  Gebruik voldoende water (1000 L/ha) 
  Maximaal 2 toepassingen toegestaan met een interval van 14 dagen 
  Movento solo toepassen 

 

Een toepassing Movento in de dosering van 1 L/ha is uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste:

- klasse DRT 99 in combinatie met een teeltvrije zone van 3 meter, of

- klasse DRT 97,5 in combinatie met een teeltvrije zone van 4,5 meter.    

Batavia

Naast het middel Movento is Batavia ook toegelaten voor de bestrijding van o.a. perenbladvlo. Batavia bevat dezelfde werkzame stof en de unieke tweezijdig systemische werking als Movento. In tegenstelling tot de op olie gebaseerde OD-formulering van Movento is Batavia een SC-formulering. 

Movento heeft strengere toepassingsvoorwaarden. Batavia heeft deze beperkingen niet. Zet Batavia in als niet aan de toepassingsvoorwaarden van Movento kan worden voldaan. 

Advies Batavia (SC formulering)

  De dosering is 0,15% met een maximale dosering van 1,8 L/ha
  Gebruik voldoende water (1000 L/ha) 
  Maximaal 2 toepassingen toegestaan met een interval van 14 dagen 
  Batavia solo toepassen voor het beste bestrijdingsresultaat  

Zet Movento of Batavia in onder groeizame omstandigheden. Dit bevordert de opname van de werkzame stof en daardoor het bestrijdingsresultaat.  
Omdat nuttigen zoals oorwormen en roofwantsen worden gespaard kunnen deze de ontwikkeling van de populatie indien nog noodzakelijk verder onder controle houden. 

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina 'Tijd voor Peer' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op één van de onderstaande logo's voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

     

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.