Producten

Eikenprocessierups komt eraan

Xentari / Florbac inzetten om rupsen te bestrijden en brandharen te voorkomen

Volgens het kenniscentrum Eikenprocessierups in Wageningen zullen de eerste rupsen begin april uit de eieren kruipen. De verwachting is dat de druk van de eikenprocessierups net zoals voorgaande jaren onverminderd hoog is. Wees hier alert op en neem maatregelen indien noodzakelijk.    

Afb. 1 Eikenprocessierups (bron: Henry Kuppen)

 

Als de eikenprocessierupsen ongestoord hun gang kunnen gaan, kunnen ze zich ontwikkelen tot het stadium waarin ze brandharen gaan vormen. Deze brandharen kunnen ernstige overlast veroorzaken als mens of dier hier mee in contact komen.


Nadat de eikenprocessierups uit het ei is gekomen en de eikenbomen bladmassa beginnen te krijgen, kan worden gestart met de bestrijding van de eikenprocessierupsen met Xentari / Florbac. De jonge rupsen die uit de eieren komen starten direct met vreten. Dit is het stadium waarin ze uitstekend met Xentari / Florbac bestreden kunnen worden. De jonge stadia bevinden zich nog in de buurt van de plaats waar ze uit het eipakket zijn gekomen, veelal in de scheuttoppen. Houd hier rekening mee met de spuittechniek.

 

Xentari / Florbac is veilig voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en overige nuttige insecten en bestuivers. Naast rupsen bestrijdt Xentari / Florbac geen andere insecten. Een bespuiting heeft geen nadelige effecten op andere insecten, vogels of zoogdieren in het openbaar groen.

 

Aandachtspunten bij de toepassing van Xentari / Florbac:

  1. Pas op het juiste moment toe – Xentari / Florbac is het meest effectief tegen jonge rupsen. Herhaal de behandeling bij hoge druk na 7 tot 14 dagen.
  2. Goede bedekking is cruciaal – Voor de beste werking is optimale bedekking van het gewas met Xentari / Florbac relevant.
  3. Niet-systemisch – Xentari / Florbac werkt via opname, is niet-systemisch.
  4. Regenvastheid – Xentari / Florbac is regenvast na aandrogen.  Herhaling van de toepassing is vaak alleen nodig als het regent voordat de spuitvloeistof is opgedroogd
  5. Bescherming tegen de zon – Door een goede bedekking van het blad aan zowel de boven-  als de onderzijde van het blad na te streven wordt blootstelling aan UV licht deels voorkomen en de werkingsduur verlengt.
  6. Xentari / Florbac lost niet op – Xentari / Florbac in water: er ontstaat een suspensie.  Hou de spuitvloeistof dus in beweging en voorkom neerslaan van de suspensie
  7. Dosering Xentari / Florbac: 0,1%  

Bekijk het volledige etiket op de productpagina van Xentari / Florbac

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het etiket en de productinformatie.