Producten

Eerste indruk ziektesituatie wintertarwe

Ontwikkeling wintertarwe zeer divers en Septoria is aanwezig!

De afgelopen dagen heeft Bayer Crop Science 29 tarwepercelen bezocht, verdeeld over de verschillende akkerbouwgebieden. De ontwikkeling van de wintertarwe is zeer divers! Dit heeft natuurlijk alles te maken met de grote verschillen in zaaidatum, de vroegste percelen zijn begin oktober gezaaid en de laatste percelen half januari.

 

Afb. 1  Mooi ontwikkeld perceel wintertarwe in Munnekezijl, ras KWS Sabrum. Voorbereidingen voor de bemesting met drijfmest worden gemaakt.

 

Stadium van de wintertarwe varieerde van BBCH 25 tot BBCH 31. 

Op veel percelen was de onkruidbestrijding al vroegtijdig uitgevoerd, waarbij vaak de eerste resultaten al duidelijk te zien waren. Op grote schaal is en wordt de tweede bemestingsgift nu uitgevoerd met drijfmest.

 

Tabel 1  Overzicht van de rassen in de bezochte percelen

 

 

Afb. 2  Perceel wintertarwe, ras Positiv, in Finsterwolde waar het nog nat was

 

 

Afb.3  Perceel wintertarwe in Emmeloord, ras Calgary, gezaaid op 11 oktober. Maar het voorste gedeelte is op 21 januari overgezaaid dit vanwege de slechte ontwikkeling in het barre najaar

 

Ziektedruk

Tabel 2  % percelen met mate aantasting

 

Septoria

Op ruim 85% van de percelen wordt Septoria gevonden. In de meeste gevallen gaat het dan om Septoria onderin het gewas op de oudere bladeren. Echter, een duidelijk verschil ten opzichte van voorgaande jaren is dat in veel meer percelen ook vlekjes op de jongere bladeren worden gevonden. Zelfs in een enkel geval al op het jongste blad.

Gele roest

Op één perceel hebben we in het ras Gleam enkele blaadjes gevonden met Gele roest.

Meeldauw

We vinden m.n. in het Oosten en Zuidoosten van Nederland meer meeldauw dan in voorgaande jaren.

 

 

Afb. 4  Tarweplant met behoorlijke Septoria aantasting, in perceel Extase in Doesburg

 

Afb. 5  Meeldauw in het ras Chevignon op een perceel in Zuid Limburg

 

Opmerkingen bij de 1e tarwemonitoring 

  • De bezochte percelen zijn zeer divers qua ontwikkeling.
  • Druk van Septoria is groter dan voorgaande jaren.
  • De natte weersomstandigheden zijn gunstig geweest voor infectie van de Septoria op de bovenliggende bladeren. 
  • Vooralsnog lijkt een T0 bespuiting niet nodig te zijn, zoals afgelopen jaren, op de gele roest.
  • In stadium 31-32 van de wintertarwe moet een sterk middel worden toegepast voor een goede bescherming van m.n. Septoria, meeldauw en gele roest. De Xpro middelen Ascra Xpro, Aviator Xpro, Skyway Xpro en Variano Xpro zijn zeer effectieve middelen op T1.

 

Welk rendement kan een T1 bespuiting opleveren?

Dit hangt natuurlijk altijd af van het ras, de ziektedruk en groeiomstandigheden.

Onderstaand het overzicht van het demo-onderzoek van 2022 en 2023, in totaal 7 proeven. 
De ziektedruk bestond toen voornamelijk uit gele roest en Septoria.

 

 

Conclusie

  • Opbrengstniveau ligt in onbehandeld al behoorlijk hoog!
  • Alleen een T2 toepassing geeft gemiddeld bijna 1000 kg meeropbrengst.
  • Een T1 toepassing voorafgaand aan de T2 toepassing gaf een extra rendement van ruim 700 kg!
  • Zet vroegtijdig de T1 toepassing in voor een optimaal rendement

 

Meer informatie? 

 

Bekijk ook onze Gewaspagina 'Tijd voor Granen' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Bent u geïnteresseerd in teler ervaringen lees dan de interviews uit onze Akkerbouw Koeriers door HIER te klikken, met name DIT artikel.

 

Klik op één van de onderstaande logo's voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.