Producten

Samenvatting resultaten van 5 jaar onderzoek op bijna 150 percelen

Serenade in de aardappelteelt

Een 5-jarig project in de aardappelteelt op bijna 150 locaties heeft veel inzichten gegeven over de bijdrage van Serenade in de aardappelteelt.

Het interessante is dat de toepassing van de Serenade meerdere processen in de bodem rondom de wortels en in de plant beïnvloedt en heeft laten zien dat het deels of geheel synthetische middelen kan vervangen voor de bestrijding van de bodem gebonden ziekten.

Afb.: behandeld versus onbehandeld

 

  • De bacterie stam Bacillus amyloliquefaciens QST 713 in Serenade bouwt symbiotisch partnerschap op met de plant. Ofwel: de bacteriestam en de plant werken goed samen om bodemziekten  zoals schurft en Rhizoctonia te weren en de plantgroei te bevorderen. Zo kan QST 713 goed overleven in elke grondsoort, is het zeer competitief op het worteloppervlak (waardoor het schadelijke schimmels wegdrukt), koloniseert het sterk op de wortels en groeit het met de wortels mee, vormt het een beschermende bio-film rondom de wortels en stimuleert het de wortelgroei. Verder wijst nieuw onderzoek uit dat de bacteriestam ook opgenomen wordt in de plant.

 

  • Nog een effect van Serenade is dat het de opname van voedingsstoffen consequent verbetert, waardoor het zogezegd een boost geeft aan de knolkwaliteit. Het gaat dan met name om calcium en ijzer, waarvan na toepassing van Serenade structureel hogere waardes in de knollen gevonden worden. Maar ook van micro-elementen als mangaan en zink worden substantieel hogere waardes teruggevonden.

 

  • Carry over effect. Pootgoed dat behandeld is met Serenade resulteert in vitaler materiaal welke in het volgende jaar tot hogere producties leidt dan aardappels die in het voorgaande jaar niet zijn behandeld. Een opbrengstplus van minimaal 3% is vastgesteld.

 

  • Naast de aanleg van meer en fijnere wortels en het stimuleren van enzymen die organische stof afbreken (waardoor meer mineralen beschikbaar komen), speelt de zogenoemde Rhizophagie-cyclus een belangrijke rol. Rhizophagie is het proces waarbij micro organismen mineralen uit de bodem opnemen en met deze voedingselementen de wortelpunten binnendringen. In de wortel verlaten de mineralen de bacterie en de bacterie wordt door de wortelharen weer buiten de deur gezet om opnieuw nutriënten op te nemen uit de bodem. De bacterie verleent zo dus een dienst aan de plant. De plant scheidt overtollige fotosynthese producten (exudaten) uit via de wortel. Deze exudaten zijn weer voeding voor de bacterie om zich te vermeerderen.

 

  • Tenslotte zorgt de inzet van Serenade ervoor dat de geoogste aardappels minder glycoalkaloiden (solaninen en chaconinen) vormen. Een groot voordeel voor de verwerkende keten.

 

Brengen we de voordelen van de verschillende segmenten in de teelt van aardappelen in beeld dan kunnen de volgende voordelen van de toepassing van Serenade worden benoemd:

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina Aardappelen voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.