Producten

Voorkom populatieopbouw trips in uien

Start tripsbeheersing tijdig met Batavia

Ondanks het late voorjaar met lage temperaturen en de vele neerslag zijn er op een aantal locaties de eerste trips in zaaiuien waargenomen.

Het warme weer van de afgelopen week heeft ervoor gezorgd dat de cyclus van de trips een flinke boost heeft gekregen.

Om grote problemen met trips te voorkomen, is het van belang om onder goede omstandigheden tijdig in te grijpen; we hebben de afgelopen jaren geleerd niet te wachten met de aanpak van trips in uien.

 

Afb. Larven in zaaiui

 

Toepassingen

Wanneer de eerste adulten in het gewas worden waargenomen, is het zaak om onder goede opname omstandigheden te starten met Batavia 0,75 L/ha + Robbester 2 L/ha. De actieve stof heeft 7-10 dagen nodig in de teelt van uien om het resultaat zichtbaar te maken.

Spirotetramat heeft alleen een werking op het larvale stadia van de trips. Wanneer u het aantal adulten per plant te hoog vindt, is er de mogelijkheid om FLiPPER® + Dynex®  in te zetten.

FLiPPER pakt alle stadia aan van de trips. Gebruik voldoende water, minimaal 500 L/ha, om op de plaats van bestemming te kunnen komen. Kies het moment van de dag dat de spuitvloeistof niet snel opdroogt en de trips het meest actief zijn. Met deze aandachtspunten zal de effectiviteit beter zijn.

Herhaal de toepassing Batavia + Robbester na 14 dagen om de populatie goed te beheersen. Zowel Batavia als FLiPPER zijn selectief voor natuurlijke vijanden, zodat deze ook een bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen de trips.

 

Stand van het gewas

De stand van de uien is erg wisselend dit seizoen. In geval van een erg klein gewas is het ook een optie om de eerste bespuiting met FLiPPER + Dynex uit te voeren. Wanneer de trips goed te raken zijn vanwege het kleine, open gewas kan FLiPPER hier ook gepositioneerd worden.

Een volgende bespuiting kan dan met Batavia + Robbester worden uitgevoerd als het gewas wat groter is en de opname wellicht beter is van het middel.

 

Batavia en FLiPPER in het kort

 • Dosering Batavia 0,75 L/ha
 • Altijd Robbester (veresterde koolzaadolie) toevoegen voor een betere opname
 • Let op met olie tussen herbiciden toepassingen
 • Spuit onder goede opname omstandigheden
 • Batavia werkt alleen op larvale stadia

   

 • Dosering FLiPPER 5 L/ha
 • Pakt alle stadia van de trips
 • Waterkwaliteit, altijd minimaal 0,15% Dynex toevoegen (let op vul volgorde)
 • Toepassingstijdstip (alleen contactwerking)
 • Spuittechniek (minimaal 500 L/ha water)
 • Veilig voor natuurlijke vijanden

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina 'Tijd voor Uien' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op één van onderstaande logo's voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

      

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

FLiPPER® is een geregistreerd handelsmerk van AlphaBio Pesticides Ltd. en wordt in Nederland gedistribueerd door Bayer Crop Science

Dynex® is een geregistreerd handelsmerk van De Sangosse Ltd.