Producten

Start vroeg in het voorjaar met de duistbestrijding in wintertarwe!

Het voorziene areaal wintertarwe is bij lange na helaas niet ingezaaid.

Ook is veel wintertarwe pas heel laat gezaaid. Bovendien zijn er weinig najaars-herbiciden toegepast.
In vroeg gezaaide tarwe vinden we nu  al jonge duistplanten. 

Helaas is er de afgelopen 10 dagen toch weer veel neerslag gevallen. Dit maakt de percelen onberijdbaar op dit moment.

Toch is het belangrijk om nu  al na te denken over de aanpak van de aanwezige duist. Door de hoge temperaturen is er op dit moment zeker al  groei in de duistplanten.

 

Onderzoek Platform Lelystad 2023

Stadium duist op de verschillende spuittijdstippen:

 • Toepassing 0,33 kg Atlantis Star + 0,2 kg Capri Twin* + 1 L Robbester / ha op de 3 verschillende tijdstippen
 • Eindbeoordeling 23 juni telling, 2300 halmen / veldje 9 m2 in onbehandeld

 

 

Conclusie

 • Vroegtijdige inzet geeft het beste resultaat! Vroege inzet was hier mogelijk omdat er groei in de duistplanten was en goede weersomstandigheden!

 

Advies duistbestrijding

 • 0,2 - 0,33 kg Atlantis Star + 0,2 kg Capri Twin + 1 L Robbester / ha

  òf

 • 2 L Othello + 0,2 kg Capri + 1 L Robbester / ha

 

Aandachtspunten

 • Lage dosering van 0,2 kg/ha Atlantis Star alleen toepassen op laat gezaaide percelen met kleine duistplanten.
 • Zo vroeg mogelijk in het voorjaar, mits er groei is in de onkruiden.
 • Toepassen bij groeizaam weer (temperatuur boven 5OC en luchtvochtigheid hoger dan 60%)
 • Vermijd nachtvorst
 • Minimale droogtijd 2 uur, indien toegepast op een droog gewas.

 

Meer informatie? 

Bekijk ook onze gewaspagina 'Tijd voor Granen' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op onderstaande logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

  

    

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

*  Capri Twin is een geregistreerd handelsmerken van Corteva