Producten

Grote uitbreiding etiket Previcur Energy

Effectief tegen Pythium, Phytophthora en valse meeldauw

Het Ctgb heeft de uitbreiding van het etiket Previcur Energy goedgekeurd. Het etiket is uitgebreid in de bedekte teelten  van snijbloemen op substraat, trekheesters, snijgroen, laanbomen,  rozen, kerstbomen, heidesoorten, vruchtbomen en -struiken. Tevens is op verzoek van de sector het maximaal aantal toepassingen in bedekte teelt van radijs uitgebreid naar twee toepassingen per teeltcyclus met een maximum van 10 toepassingen per jaar.

Previcur Energy is een systemisch werkend fungicide en bevat als werkzame stoffen propamocarb en fosetyl. Previcur Energy is effectief tegen Pythium, Phytophthora en valse meeldauw. De combinatie van twee actieve stoffen met geheel verschillende werkingsmechanismen zorgen voor een dubbel effectieve en trefzekere werking.

Vorig jaar is het etiket al uitgebreid in onder andere de opkweek en vermeerderingsteelt van aardbei, bedekte teelt van bolbloemen, aangietbehandeling in grondgebonden bloemisterijgewassen, vaste planten en  witlof. De etiketsuitbreidingen van Previcur Energy bieden voor veel telers een oplossing om Fenomenal te kunnen vervangen. Voor Fenomenal geldt een aflevertermijn tot 14 augustus 2019 en een opgebruiktermijn tot 14 november 2019

Voor het oude W6 etiket  van Previcur Energy geldt geen opgebruik- en uitverkooptermijn.

Deze uitbreiding is tot stand gekomen via een KUG procedure (Kleine Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen). Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd.