Producten

Strengere regels voor verwerking van organisch restmateriaal bloembollen

Onlangs heeft het Ctgb besloten om extra eisen te stellen aan het verwerken van organisch restmateriaal in de teelt van bloembollen en bolbloemen bij gebruik van azool houdende gewasbeschermingsmiddelen.

Op het etiket van alle azolenbevattende middelen met een toelating in de teelt van bloembollen of bolbloemen is een verwijzing opgenomen naar het protocol “Verwerking organisch restmateriaal bloembol- en bloemknolgewassen.”

 

Download hier het protocol of via de website van het Ctgb: www.ctgb.nl/azolenprotocol

 

In het portfolio van Bayer Crop Science betreft het de producten Rudis, Luna Experience en Folicur. De toelating van deze producten is inmiddels aangepast en zichtbaar op de Ctgb website. Voor de oude etiketten van alle producten gelden de volgende respijttermijnen:

  • Aflevertermijn: 5-9-2021
  • Opgebruiktermijn: 31-12-2021

  

 

Kijk voor meer informatie over onze producten op agro.bayer.nl of neem contact op met onze crop advisor Alex de Waard.

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.