Producten

Ctgb verlengt toelating Roundup Ultimate met sterke restricties

Etiket van Roundup Ultimate aangepast

Het Ctgb heeft besloten om de toelating van Roundup PowerMax te verlengen. Bij deze verlenging komen een aantal toepassingen te vervallen en voor veel van de behouden toepassingen wordt de maximale dosis verlaagd.

Voor Roundup UItimate, een afgeleide toelating van Roundup PowerMax,gaan dezelfde restricties gelden.

 

De volgende toepassingen komen te vervallen:

 • Doodspuiten dekvrucht in akkerbouwgewassen en bloembol- en bloemknolgewassen
 • Doodspuiten zetmeel en consumptie-aardappel (kort voor de oogst), groenbemesters en voedergrasland
 • Strokenbehandeling in groot fruit
 • Behandeling over het gewas in kerstbomen
 • Volvelds spuiten op tijdelijk onbeteeld terrein
 • Toepassing op akkerranden en op onverharde terreinen
 • Behandeling na afsterven loof in narcis
 • Toepassing uit fytosanitaire overweging – op aanwijzing van de hoofdinspecteur van de Divisie Landbouw en Natuur van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)
 • Alle kleine toepassingen (minor uses)

 

De volgende toepassingsvoorwaarden worden aan het etiket toegevoegd:

 • Granen en stro van granen behandeld voor de oogst niet in de handel brengen als diervoeder en niet als diervoeder gebruiken.
 • Om drinkwaterbronnen te beschermen is het gebruik van dit middel niet toegelaten op gesloten en half-open verhardingen in het Maasstroomgebied.

 

Voor Roundup Ultimate is een aflevertermijn vastgesteld van 6 maanden tot 5 mei 2022 gevolgd door een opgebruiktermijn van 6 maanden tot 5 november 2022.

Hiermee is opgebruik volgens het oude etiket gedurende het belangrijkste deel van het seizoen 2022 mogelijk.

De etiketaanpassing van Roundup Ultimate is een gevolg van de reguliere product herregistratie.

Bayer Crop Science ondersteunt de herregistratie van het Roundup portfolio en zet zich in voor het behoud van deze belangrijke actieve stof voor de land- en tuinbouw.

 

Meer informatie?

Klik op  onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.