Producten

Kaswittevlieg houdt de aardbeienteelt nog altijd in haar greep

De afgelopen jaren is het probleem met kaswittevlieg in de aardbeienteelt alleen maar groter geworden. Het huidige toelatingsbeleid helpt hier ook niet aan mee. Waar men tot een aantal jaren geleden nog een goed gevulde gereedschapskist had, is deze in rap tempo aan het slinken.

Nieuwe middelen hebben vaak een beperkt etiket en de teelt is de laatste jaren ook veranderd; naast de traditionele doorteelt zijn tegenwoordig ook andere teelten ‘de standaard’ geworden. Telers zijn op zoek gegaan naar continuïteit van hun bedrijf en dit brengt met zich mee dat er jaarrond een gewas in de kas aanwezig is waar kaswittevlieg zich prima thuis voelt. De omstandigheden tijdens de teelt zijn ideaal voor de vermeerderdering van kaswittevlieg. Des te moeilijker is het voor een teler om de plaag aan te pakken.

 

Geïntegreerde aanpak

Telers zijn al jaren bezig om kaswittevlieg te beheersen op hun bedrijf met als basis de inzet van natuurlijke vijanden en later in de teelt ingrijpen met chemische en biologische middelen. Het aantal chemische oplossingen is de afgelopen jaren sterk afgenomen.

Aan de biologische kant zien we mogelijkheden om de populatie te onderdrukken tijdens de teelt. Het zijn middelen op basis van contactwerking en dat vereist een nauwkeurige spuittechniek om het ‘beestje’ te kunnen raken. Toepassingstechniek, toepassingsmoment en kennis van middelen en plaag moeten worden gecombineerd om tot een geslaagd resultaat te komen. In de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan.

 

Sivanto Prime en FLiPPER®

In de aardbeienteelt onder glas kan men al een aantal seizoenen gebruik maken van Sivanto Prime tegen o.a. kaswittevlieg. Sivanto Prime wordt opwaarts systemisch getransporteerd door de plant en heeft een directe contactwerking tegen stekende zuigende insecten.

Naast Sivanto Prime beschikt men ook over FLiPPER in de aardbeienteelt. Zowel vanuit de praktijk als vanuit proeven zien we een prima werking tegen kaswittevlieg.

De volgende zaken zijn van belang voor een goede toepassing:

 • De waterkwaliteit van het uitgangswater.

  Bayer is op zoek gegaan naar een waterconditioner en is uitgekomen bij het middel Dynex®. Dit middel legt de calcium- en magnesiumionen in het water vast en zorgt er zo voor dat de actieve stof van FLiPPER, kaliumzouten vetzuren, optimaal hun werk kunnen blijven doen.

  Het advies is om altijd minimaal 0,15% Dynex toe te voegen, ongeacht de waterkwaliteit. In het geval er sprake is van hard water (water met een hardheid van > 15 dH) dan de concentratie Dynex verhogen (zie tabel Dynex toevoegen).

 • Een combinatie van Sivanto Prime met FLiPPER laat een verbeterde effectiviteit zien.

Met het etiket van Sivanto Prime van 2 x per 12 maanden kunnen we het seizoen niet afdekken. FLiPPER kent deze beperking niet en kan dus vaker worden toegepast.

Het mooie van Sivanto Prime en FLiPPER is dat ze allebei prima passen in een geïntegreerde systeemaanpak. Beide middelen zijn selectief voor de meeste natuurlijke vijanden die worden gebruikt in de teelt van aardbei.

 

Samenvatting van de gebruiksaanwijzing van FLiPPER en Dynex:

 • Dynex altijd standaard toevoegen
 • Concentratie Dynex is afhankelijk van de hardheid van het water (zie tabel 2)
 • Concentratie FLiPPER is maximaal 1%
 • Dosering FLiPPER:
  • Bedekte teelt: 5-15 L
  • Onbedekte teelt: 5 L
 • Watervolume en spuittechniek afstemmen op het te raken insect: raken is cruciaal!
 • Nooit mengen met bladmeststoffen (of met restwater vanuit drain waarin nog meststoffen zitten)

 

  Tabel 1: Aandachtspunten FLiPPER

 

  Tabel 2: Concentratie Dynex

 

Proeven Sivanto Prime en FLiPPER op kaswittevlieg

De afgelopen jaren hebben we diverse proeven gedaan met Sivanto Prime en FLiPPER op kaswittevlieg. Door de jaren heen hebben we geleerd om FLiPPER op een effectieve manier toe te passen. Zoals hierboven beschreven is de waterkwaliteit een belangrijk punt.

Maar ook de toepassingstechniek is van wezenlijk belang om een goed resultaat te krijgen. Hierbij denken aan de waterhoeveelheid en de doppen juist afstellen zodat er een goede indringing wordt verkregen en het insect kan worden geraakt. FLiPPER is immers een contactinsecticide en zodra de vloeistof is opgedroogd heeft het geen werking meer.

Voldoende water gebruiken bij de toepassing en gebruik maken van de dauw in de ochtend of avond kan hierbij het verschil maken. Een uitvloeier voegt niets toe in een betere effectiviteit. Wanneer de druppel het gewas raakt vloeit deze al mooi uit over het blad.

 

Het afgelopen seizoen zijn er meerdere proeven uitgevoerd op diverse insecten. In de proef hieronder laat de toevoeging van Dynex een mooie meerwaarde zien door een betere effectiviteit op kaswittevlieg. Er is op 2 momenten gespoten met een interval van 2 weken. De hoge druk van kaswittevlieg was in deze proef van nature aanwezig.

Deze proef laat ook mooi zien dat met FLiPPER + Dynex een vergelijkbaar resultaat behaald kan worden als met een chemisch middel. De kolom aan de rechterzijde laat het resultaat zien van Sivanto Prime gevolgd door FLiPPER + Dynex.

Dit benadrukt nog maar eens dat een combinatie van chemie en biologie tot een mooi resultaat kan leiden. Alles volledig afdoden zal moeilijk zijn, het blijft een kwestie van beheersen: monitoren en tijdig starten om de populatie niet uit de hand te laten lopen.

 

 

    Grafiek 1: resultaat proef Sivanto Prime en FLiPPER tegen kaswittevlieg

    (DAA = dag na toepassing A)

 

Afb.1: Kaswittevlieg onderzijde van het blad

 

Afb. 2: Dode volwassen kaswittevlieg na toepassing FLiPPER

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina "Tijd voor Aardbei" voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op één van de onderstaande logo's voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

      

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

 

FLiPPER® is een geregistreerd handelsmerk van AlphaBio Pesticides Ltd. en wordt in Nederland gedistribueerd door Bayer Crop Science
Dynex® is een geregistreerd handelsmerk van De Sangosse Ltd.