Producten

Veel bladontwikkeling bij eikenbomen

Xentari / Florbac inzetten om rupsen te bestrijden en brandharen te voorkomen

Nu het bladvolume snel toeneemt in de eikenbomen, is het moment aangebroken om Xentari / Florbac in te zetten. De rupsen van de eikenprocessierups moeten aan de bladeren vreten om de Xentari / Florbac binnen te krijgen. De rupsjes zijn nu nog jong en gevoelig voor Xentari / Florbac en zijn nu volop actief. Juist onder de huidige weersomstandigheden werkt Xentari / Florbac uitstekend. De juiste spuittechniek en een goede bedekking is cruciaal voor een goed bestrijdingsresultaat.

  

Xentari / Florbac is veilig voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, overige nuttige insecten en bestuivers. Naast rupsen bestrijdt Xentari / Florbacgeen andere insecten. Een bespuiting is veilig voor vogels en zoogdieren.  

 

Aandachtspunten bij de toepassing van Xentari / Florbac:

  1. Pas op het juiste moment toeXentari / Florbac is het meest effectief tegen jonge rupsen. Herhaal de behandeling bij hoge druk na 7 tot 14 dagen.
  2. Goede bedekking is cruciaal – Voor de beste werking is optimale bedekking van het gewas met Xentari / Florbac relevant.
  3. Niet-systemischXentari / Florbacwerkt via opname, is niet-systemisch.
  4. RegenvastheidXentari / Florbac is regen vast na aandrogen. Herhaling van de toepassing is vaak alleen nodig als het regent voordat de spuitvloeistof is opgedroogd
  5. Bescherming tegen de zon – Door een goede bedekking van het blad aan zowel de boven- als de onderzijde van het blad na te streven wordt blootstelling aan UV licht deels voorkomen en de werkingsduur verlengt.
  6. Dosering - Xentari / Florbac: 0,1% 

 

Bekijk het volledige etiket op de productpagina van Xentari / Florbac

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.