Producten

De mogelijkheden voor grassenbestrijding in wintertarwe op een rij

Afhankelijk van de regio en de weersontwikkeling van de komende tijd zal er worden gestart met de onkruidbestrijding in de wintertarwe.

Straatgras, duist, windhalm maar ook opslag van raaigrassen zijn de belangrijkste grassen in de Nederlandse tarweteelten. Daarnaast willen we ook de breedbladige onkruiden zoals kamille, kleefkruid, paarse dovenetel en de ereprijssoorten gelijktijdig en adequaat bestrijden.

Afb. 1 Perceel wintertarwe in Zuid-Holland, vorige week , waar al een grote druk van duist is.

 

Afb. 2 Straatgras. Een onkruid wat grote negatieve invloed heeft op de opbrengst.

 

Er kan nu alvast een keuze voor de onkruidbestrijding worden gemaakt bij het aanwezige onkruid spectrum op de diverse percelen. Bayer Crop Science heeft een breed scala aan tarweherbiciden hiervoor beschikbaar. Onderstaand een overzicht van deze mogelijkheden voor de Nederlandse tarweteler.

 

Atlantis Star is breed inzetbaar voor die percelen waar gevoelige duist in combinatie met straatgras voorkomt, maar ook diverse breedbladige onkruiden. De werkzame stof TCM, thiëncarbazone-methyl, maakt de werking breder en betrouwbaarder op zowel grassen als breedbladigen.

Bij aanwezigheid van klimopereprijs en klein kruiskruid wordt Atlantis Star veelvuldig toegepast met Capri Twin*.

Advies wintertarwe:

 

Othello is het aangewezen middel voor die percelen waar de duistdruk groot is en waarvan bekend is dat er minder gevoelige duist voorkomt. Hier worden vaak ook najaarsherbiciden toegepast. Othello geeft altijd het hoogste bestrijdingsresultaat in onderzoek op deze locaties. Dit komt met name door de sterke formulering en de toegevoegde waarde van diflufenican.

Advies wintertarwe:

  • 2 l Othello + 1 l Robbester / ha
  • 2 l Othello + 0,2 Capri* + 1 l Robbester / ha (op die percelen waar de afgelopen jaren de bestrijdingsresultaten niet toereikend waren en waar geen najaarsherbiciden zijn ingezet)

 

Cossack Star is een kant- en klaar product dat uitermate geschikt is voor de tarweteler die een breed scala aan breedbladige onkruiden heeft. Het relatief hoge gehalte aan iodosulfuron maakt Cossack Star tot het sterkste middel tegen straatgras. Bedenk dat bestrijding van straatgras in wintertarwe cruciaal  is en het de druk van straatgras in de andere teelten in het bouwplan duidelijk kan verminderen.

Advies wintertarwe:

 

Op veel akkerbouwbedrijven komt zowel wintertarwe als zomertarwe voor. Straatgras is een onkruid die veel voorkomt in zomertarwe. Daarnaast kan in vroeggezaaide zomertarwe ook duist voorkomen. Pacifica Plus mag in beide tarweteelten worden toegepast!

Het biedt dus de mogelijkheid om grassen te bestrijden in zomertarwe! Bij aanwezigheid van klimopereprijs en klein kruiskruid wordt Pacifica Plus geadviseerd in combinatie met Capri Twin*.

 

Advies wintertarwe:

Advies zomertarwe:

 

Belangrijk is voor alle bovengenoemde adviezen:

  • Onkruiden moeten aan de groei zijn
  • Toepassen bij groeizaam weer (temperatuur boven de 5°C en luchtvochtigheid hoger dan 60%)
  • Vermijd toepassing bij nachtvorst
  • Minimale droogtijd 2 uur, indien toegepast op een droog gewas

 

Meer informatie? 

Klik op één van de onderstaande logo’s voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

 

*= Capri en Capri Twin zijn geregistreerde handelsmerken van Corteva