Producten

Onkruidbestrijding maïs: op tijd beginnen is het halve werk!

Door de zeer natte winter en het daaropvolgende natte voorjaar loopt de inzaai van maïs op veel plaatsen ernstige vertraging op. Op de eerste gezaaide percelen onder mooie vochtige omstandigheden zien we de maïs nu snel boven komen en ontwikkelen en is dan ook al (bijna) toe aan een onkruidbestrijding.

Laudis met Monsoon Active in het 3 tot 4 blad stadium van de maïs geeft het beste resultaat en op tijd beginnen is het halve werk!

Afgelopen jaar hebben we wederom onderzoek gedaan naar het ideale spuitmoment in maïs met o.a. de combinatie van Laudis met Monsoon Active. De maïs is op diverse momenten gespoten namelijk het 2 blad, 4 blad, 6 blad en het 8 bladstadium.

Omdat combinaties op basis van terbutylazine minder makkelijk inzetbaar zijn geworden, komt de nadruk te liggen op combinaties die minder snel werken. Daarom is het tijdig uitvoeren van de onkruidbestrijding belangrijker geworden.

 

 

 

Afb.1  timingsproef 2023 Wintelre 

 

Bespuiting in 2 en 4  bladstadium geven het beste resultaat!

Op afbeelding 1 is duidelijk te zien dat wanneer de maïs tijdig wordt gespoten tegen het onkruid in het 2 tot 4-bladstadium van de maïs geeft dit een volwaardig maïs gewas. Wanneer er later wordt gespoten leverde dat afgelopen jaar in het 6-bladstadium een duidelijk minder gewas op. De bespuiting in het 8-bladstadium leverde eigenlijk geen gewas meer op.

Dit had alles te maken met het tijdstip van de bespuitingen, de droge omstandigheden tijdens de onkruidbestrijding maar ook met een enorme druk van melganzenvoet. Dit geeft aan dat onkruiddruk en omstandigheden ook zeer zeker van belang zijn voor een goed resultaat. In 2022 waren in een vergelijkbare proef onder vochtigere omstandigheden de resultaten van de bespuiting in het 6- en 8-bladstadium namelijk vele malen beter. 


Wat doet onkruid met opbrengst?

Dat een mislukte of niet goed geslaagde onkruidbestrijding direct opbrengst kost, is zeker geen nieuws. Onkruiden concurreren met de maïs om licht, voedingstoffen en water. Afgelopen jaar was dit duidelijk te zien in de proef.

Wanneer het onkruid boven de maïs uitstijgt, krijgt de maïs het heel erg lastig. Dat het in deze proef opbrengst heeft gekost, is duidelijk te zien in onderstaande tabel 1. Hierin staan de kolfgewichten weergegeven bij elke spuitmoment. 

 

 

 Tabel 1: opbrengst weergeven in gemiddeld gewicht per kolf

 

Laudis + Monsoon Active de basis voor alle onkruiden?

Laudis en Monsoon Active staan steeds vaker aan de basis van de onkruidbestrijding in maïs. Door deze twee producten aan de geadviseerde dosering te combineren kun je een heel breeds spectrum van breedbladige,- wortel,- grasachtige,- en lastige onkruiden opruimen. Een aantal onkruiden vragen om een toevoeging omdat deze in de mix niet voldoende worden bestreden.
 
Ooievaarsbek kregen we gemakkelijk onder controle met terbutylazine. Als deze niet in de mix zit is het aan te bevelen om 0,5 ltr/ha Basagran* toe te voegen wanneer ooievaarsbek een probleem is (beste resultaat op kleine, maximaal 2 echte blaadjes van de ooievaarsbek). Voor ereprijs-soorten blijft een toevoeging nodig van terbutylazine zoals Calaris* aan 0,5 l/ha. Voor aardappelopslag en zwaluwtong is het aan te bevelen om 0,5-0,7 l/ha Kart of 0,2 l/ha Starane Top* toe te voegen.

 

 
 
Afb. 2  Maïs in het 3-bladstadium met de eerste onkruiden waar onder aardappelopslag. De bespuiting kan snel worden uitgevoerd! Foto 13 mei, Winterswijk – Meddo (Achterhoek)
 

 

Advisering spuiten in het 3 blad-stadium van de maïs

Basis / standaard mix:

 • 1,75 L/ha LAUDIS + 0,75 L/ha MONSOON ACTIVE + 0,4 L/ha Frontier Optima*
 • 0,20 L/ha Capreno + 1,0 L/ha Robbester + Frontier Optima + grassenmiddel

Gladvingergras:

 • 2,25 L/ha LAUDIS + 1,0 L/ha Frontier Optima + Kart + grassenmiddel

Gierstgrassen en wortelonkruiden:

 • 1,75 L/ha LAUDIS + 0,75 L/ha MONSOON ACTIVE + 0,4 – 1,0 L/ha Frontier Optima

 

Tips

 • Laudis is veilig bij alle gebruiksdoseringen voor vanggewassen (1,5 – 2,25 l/ha).
 • Gladvingergras bestrijding vroeg in 2-3 blad met 2,25 l/ha Laudis OD. Dit is dé aangewezen dosering voor gladvingergra.
 • Laudis bestrijdt grassen als straatgras, hanenpoot en raaigrassen en zet rietzwenk wat terug (is wenselijk).
 • Een vooropkomstbespuiting met bijvoorbeeld Frontier Optima bij grassenproblemen is aan te bevelen.
 • Laudis is sterk op melganzevoet, muur, perzikkruid, kamille, etc.
 • Laudis is veilig in nateelten als bijvoorbeeld suikerbieten.
 • Laudis in combinatie met Monsoon Active maximaal 2,5 liter OD totaal.
 • Monsoon Active inzetten voor het 6 blad-stadium van de maïs.
 • Maximaal 0,75 L/ha Monsoon Active of 0,20 l /ha Capreno als er wordt ondergezaaid.
 • Nicosulfuron®, Capreno en Monsoon Active passen niet in systeem met gelijktijdige onderzaai van rietzwenkgras!
 • Wortelonkruidenbestrijding werkt het best met 2 keer spuiten en bij voorkeur de 2e bespuiting onder blad. Capreno en Monsoon Active zijn sterke producten tegen wortelonkruiden.
 • Bij voorkeur middelen toepassen op een droog gewas. Dit geeft de minste gewasreactie.

 

Meer informatie? 

Bekijk ook onze gewaspagina "Tijd voor Mais" voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op één van de onderstaande logo's voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

   

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie

 

Basagran® is een geregistreerd handelsmerk van BASF

Calaris® is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta

Starane® is een geregistreerd handelsmerk van Corteva

Frontier® is een geregistreerd handelsmerk van BASF

Nicosulfuron®  is een geregistreerd handelsmerk van AgChemAccess