Producten

Etiket Batavia verder uitgebreid

Nu ook inzetbaar in de teelt van wortelen en hop

In de teelt van wortelen kunnen naast bladluizen ook zeer lastig te bestrijden wortelluizen voorkomen. Met de recente uitbreiding van Batavia is er een oplossing voorhanden voor de bestrijding van dit lastige insect, waarbij door het Ctgb geen aanvullende toepassingsvoorwaarden zijn opgelegd voor wat betreft het gebruik van drift reducerende technieken (DRT). Vanwege de unieke tweezijdig systemische werking van Batavia kan de actieve stof zich zowel opwaarts- als neerwaarts systemisch door de gehele plant herverdelen. Hierdoor wordt wortelluis effectief bestreden. Batavia is eenvoudig toe te passen met de beschikbare apparatuur volgens de gangbare landbouwpraktijk conform de eisen in het activiteitenbesluit.

 

In de teelt van hop kan Batavia ingezet worden ter bestrijding van mijten. Met de toevoeging van mijten aan het etiket wijzigt het Wettelijk Gebruiksvoorschrift naar insecten- én mijtenbestrijdingsmiddel. Hierdoor kan Batavia ook ingezet worden tegen mijten volgens de toepassingsvoorwaarden van het etiket. Dit is onder andere relevant voor de toepassing van Batavia ter bestrijding van tulpengalmijt in tulpen en bonenspintmijt in aardappelen na de bloei.    

 

Het W-nummer wijzigt van W5 naar W6. Voor verpakkingen met W4 of W5 nummer is geen uitverkoop- en opgebruiktermijn vastgesteld.


Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.