Producten

Netvlekkenziekte verdient uw aandacht in de zomergerstteelt

Netvlekkenziekte in de gerstteelt wordt veroorzaakt door de schimmel Drechslera teres. Afhankelijk van de rassenkeuze en de omstandigheden kan de opbrengstderving wel oplopen tot 40%!


      

Afb. 1 en 2 Netvlekkenziekte: typische netvormige structuur op bladeren van gerst


Netvlekkenziekte

  • De primaire besmettingsbron zijn overblijvende gerstplanten, maar de schimmel kan ook als mycelium op het zaad overblijven
  • De ziekte tast eerst de onderste bladetages en kan zich zeer snel naar de bovenste etages verspreiden
  • Verspreiding van sporen vindt vooral plaats door luchtturbulentie
  • Warme en vochtige weersomstandigheden bevorderen de sporulatie, de optimale temperatuur is 20 oC bij een r.l.v. min. 95%
  • Voor een infectie zijn temperaturen van rond de 20 oC en een r.l.v. 100% optimaal. Dan is de incubatietijd slechts 5 dagen. Echter, bij temperaturen vanaf 12 oC kan er een infectie al plaatsvinden.

Bestrijding

Voor de bestrijding van netvlekkenziekte kunt u goede resultaten behalen met middelen die SDHI’s en triazolen bevatten. Maar na opmerkingen vanuit praktijk en door monitoring, heeft men kunnen vaststellen dat er een aantal nieuwe isolaten van netvlekkenziekte zijn die minder gevoelig zijn voor de SDHI’s en triazolen.

Het nieuwe graanfungicide Variano Xpro bevat naast bixafen en prothioconazool ook fluoxastrobine. Uit onderzoek is gebleken dat deze minder gevoelige isolaten wel gevoelig zijn voor fluoxastrobine.


Variano Xpro mag per teeltseizoen 1 keer worden toegepast.Advies

1. Zomergerst met hoge opbrengstverwachting met 2 toepassingen van ziektebestrijding:

  • T1           1e-2e knoop          0,7 l / ha Ascra Xpro
  • T2           Vlagstadium          0,9 l / ha Variano Xpro

2. Zomergerst met normale opbrengstverwachting met 1 toepassing van ziektebestrijding:

  • Vlagstadium        1,1 – 1,25 l / ha Variano Xpro

 

Opmerking:

wanneer de bespuitingen t/m 20 mei plaatsvinden is ons advies om 0,7 l / ha Alternil toe te voegen, dit voor ondersteuning bij Ramularia – bestrijding.
Klik op een van de onderstaande logo’s voor meer product informatie en aanbevelingen:

  

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie