Producten

Toelating Oberon komt te vervallen

Aflevertermijn eindigt 31 maart 2024

Zoals eerder al bericht zal de toelating van Oberon komen te vervallen.

Bayer Crop Science heeft besloten om geen hernieuwingsaanvraag in te dienen voor spiromesifen, de actieve stof van Oberon. Het marktpotentieel in Europa rechtvaardigt niet de investeringen die nodig zijn voor een herregistratie van deze actieve stof. 

Door de EU regelgeving wordt het middelenpakket in het algemeen steeds smaller. Het aanbod van insecticiden is al beperkt. Oberon is jarenlang met veel succes ingezet in bedekte groenten- en sierteeltgewassen ter bestrijding van mijten en witte vlieg.

Het middel is voor verkoop nog maar beschikbaar tot 31 maart dit jaar. Neem hiervoor contact op met uw lokale distributeur of adviseur. 

Aflever- en opgebruiktermijn

De respijttermijnen waren al vastgesteld en reeds gepubliceerd op de internetsite van Ctgb:

•   Aflevertermijn: 31 maart 2024
   Opgebruiktermijn: 31 maart 2025

 
Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.