Producten

Rooien van voorjaarsbloeiers onder de bloembollen is volop gestart

Wat te doen met restmateriaal en compostering van organisch afvalmateriaal bloembollenteelt?

Door de droogte is het rooien van de voorjaarsbloeiers onder de bloembollen eerder gestart.

Met de oogst en verwerking wordt er ook plantaardig restmateriaal geproduceerd. Dit restmateriaal kan een bron zijn voor de massale productie van voor azolen resistente Aspergillus fumigatus sporen (Aspergillus fumigatus is een schimmel die zich kan ontwikkelen op organisch materiaal).

Om de massale productie van sporen te voorkomen heeft de KAVB een aantal maatregelen gecommuniceerd om de ontwikkeling van deze schimmel tegen te gaan.

 

Waarom is het belangrijk om de productie van resistente Aspergillus fumigatus sporen tegen te gaan?

Aspergillus fumigatus komt wereldwijd voor. Het is een schimmel die, naast aanwezigheid op organisch materiaal, bij mensen met een sterk verzwakt immuunsysteem longinfecties kan veroorzaken. Deze schimmelinfectie kan worden behandeld met medicijnen die azolen bevatten. In de loop van de tijd is de schimmel echter resistent geworden tegen azolen waardoor behandelingen minder effectief zijn. Schimmelbestrijdende azolen kennen een brede toepassing en kunnen worden aangetroffen in geneesmiddelen, diergeneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, biociden en cosmetica.

 

Wat zijn de maatregelen?

Zo snel mogelijk afvoeren van plantaardig restmateriaal heeft de voorkeur

  • Centraal in deze maatregelen staat het zo snel mogelijk afvoeren van het plantaardig restmateriaal. Zorg dat het materiaal direct in container gaat zonder dat het materiaal nog wordt verplaatst

Vindt er compostering plaats op het eigen bedrijf:

  • Doe dit op een geharde, gesloten vloer zodat lekwater niet kan afspoelen naar het oppervlaktewater of inspoelen naar het grondwater.
  • Maak wachthopen twee keer per week goed nat totdat deze het composteerproces ingaan.
  • Bij het composteren is het belangrijk dat de temperatuur in de hoop, voor de eerste omzetting en tussen de omzettingen door, minimaal 3 dagen hoger is dan 60°C, zodat alle ziektekiemen, waaronder Aspergillus fumigatus en onkruidzaden, worden gedood. Controleer of deze temperatuur wordt bereikt.

 

Met het nemen van deze maatregelen wordt er alles aan gedaan om de vorming en verspreiding van sporen door Aspergillus fumigatus te reduceren.