Producten

Luizenmonitoring bloembollen (6)

Veel luizen gevonden
Gedurende het seizoen houden wij u op de hoogte van de luizenvondsten in verschillende teeltregio’s in Nederland. Op basis van vangplaattellingen wordt wekelijks gemonitord wat de actuele luizendruk per locatie is. De vangplaten zijn geplaatst tussen het gewas op praktijkbedrijven met bloembollen als hoofdteelt. Welke locaties dat zijn is terug te vinden in onderstaande grafiek.

Advies week 23:
Bij de analyse van de vangplaattelingen van afgelopen week zien we dat de aantallen luizen nog steeds (behoorlijk) stijgen! De meeste tulpen hebben redelijk goed stand gehouden tijdens de hitte van afgelopen weekend waar de verschillen in het land (wederom) groot waren. Door de hoge aantallen luizen is het zeer belangrijk om uw partijen goed te beschermen. Hierbij is het belangrijk dat u de toepassingsvoorwaarden in de gaten houdt. Onder andere de intervallen en het aantal toepassingen.

De lelies ontwikkelingen zich snel. Het meeste plantgoed werd voorheen in Admire ontsmet. Vanaf afgelopen december is dat niet meer toegestaan. Hiermee hebben we er een uitdaging bijgekregen om de lelies goed te beschermen tegen luizen. Zorg bij deze hoge aantallen dat u goed monitort en uw gewas beschermt. Dit kan bijvoorbeeld voor het koppen met Bariard.

Klik op de grafiek voor een uitvergroting van de afbeelding.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Het overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.