Producten

Rechter verklaart verbod op gebruik van middelen voor professioneel gebruik buiten de landbouw onverbindend

Toepassing van Roundup buiten de landbouw volgens etiket weer mogelijk.

Sinds 2016 gold een verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen. Per 1 november 2017 werd dit verbod, met enkele uitzonderingen, van toepassing op alle gebruiken buiten de landbouw.

Hierdoor was het niet mogelijk voor bijvoorbeeld gemeenten om Roundup toe te passen op o.a. verhardingen, in plantsoenen en bedrijventerreinen. In een recente uitspraak heeft de rechter het gebruiksverbod onverbindend verklaard, omdat een wettelijke basis hiervoor ontbreekt. Dit betekent dat middelen met een toelating buiten de landbouw weer volgens de toepassingsvoorwaarden op het etiket kunnen worden gebruikt.

 

Wat betekent deze uitspraak voor Roundup:

  • Roundup Ultimate en Roundup Evolution voor professioneel gebruik mogen volgens het etiket weer worden ingezet voor toepassingen buiten de landbouw. De toepassing op gesloten- en halfopen verhardingen dient plaats te vinden volgens DOB (Duurzaam Onkruidbeheer op verhardingen www.dob-verhardingen.nl) en mag enkel pleksgewijs worden uitgevoerd.
  • De toepassing van Roundup Ultimate en Roundup Evolution (professioneel gebruik) op gesloten- en half open verhardingen van land- en tuinbouwbedrijven waar gewassen geteeld worden was al mogelijk voor pleksgewijze toepassing én volgens DOB. De recente uitspraak heeft geen gevolgen voor deze toepassing.

 

Met deze recente uitspraak is het wederom mogelijk om Roundup in te zetten als onderdeel van een duurzame onkruidbeheersingsstrategie in het publieke domein. Bayer Crop Science ondersteunt deze toepassing volledig indien deze zorgvuldig en volgens de toepassingsvoorwaarden op het etiket wordt toegepast.

 

Meer informatie?

Klik op één van de onderstaande logo's voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 

 

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.