Producten

Luna Privilege in tomaat

Toepassen voordat de kop eruit gaat

Het einde van het tomatenseizoen nadert, nog even en de  koppen gaan eruit. Vanaf deze fase rijpen de vruchten af met zo min mogelijk energie, blijven de ramen langer dicht en wordt het buitenklimaat vochtiger. Hierdoor stijgt de RV en neemt de kans  op schimmels zoals Botrytis en echte meeldauw toe.

Waarom juist nu toepassen?

Luna Privilege moet worden opgenomen en verdeeld door de plant. Het transport vindt plaats naar de verdampende delen van de plant. Zodra de sapstroom wordt verstoord doordat de kop eruit wordt gehaald, vindt er minder opname en transport van water en Luna Privilege plaats.

Pas daarom Luna Privilege uiterlijk 1 week voordat de kop eruit gaat toe.

Toepassen Luna Privilege

Door Luna Privilege te druppelen voordat de kop eruit wordt gehaald (zie ook afbeelding 1) worden de tomatenplanten enige weken beschermd tegen Botrytis en echte meeldauw. Het middel werkt optimaal als het preventief wordt toegepast op een actief verdampend gewas, wacht daarom niet te lang.

Advies

Opname is zeer belangrijk. Daarom dient Luna Privilege bij de eerste beurten van de dag bij de plant te worden aangeboden.

Dosering 40 ml per 1000 planten tot een maximum van 1 liter per hectare

Sturen naar een minimale drain gedurende de dag is de beste manier om het middel in de plant te krijgen.


Afb.1. Positionering Luna Privilege