Producten

Groeizaam weer, wees alert op bladluizen!

Wees alert op CABY virus in komkommer

Afgelopen weken zien we een toename van katoen- en groene perzikluis. Helaas neemt daarmee ook de kans op het Cucurbit Aphid-Borne Yellow virus (CABYV) toe.

Met  bladluisbestrijders aan de basis is er weinig tot geen ruimte om bladluizen te accepteren. Daarom is het goed dat er goed integreerbare middelen als Batavia beschikbaar zijn. Batavia heeft in voorjaar 2021 een toelating in komkommer gekregen en met de komst van Batavia zien we dat de kansen voor bladluizen een stuk kleiner zijn geworden.

 

Afb.: katoenluis

 

Producteigenschappen van Batavia

Batavia heeft een unieke tweezijdig systemische werking. Dit houdt in dat het niet alleen met de sapstroom mee naar boven gaat, maar ook naar beneden. Batavia verdeelt zich sterk naar de energie-vragende delen van de plant (kop van de plant) waarna er een langdurige bescherming optreedt.

Dosering Batavia is 0,075% (75 mL/100 L water), indien nodig kan er een 2de bespuiting worden herhaald na 14 dagen.

 

Geen contactwerking

Batavia moet worden opgenomen door het insect en heeft géén contactwerking. Daarom is het belangrijk om bij een lage aantasting direct te spuiten, zorg voor een goede bladbedekking en een goede bladnatperiode, zodat Batavia opgenomen kan worden door het blad.

Proeven uitgevoerd op diverse locaties laten zien dat Batavia de plant voor weken kan beschermen tegen een hoge druk van katoenluis.

 

Veiligheid voor biologische bestrijders

Batavia is niet geheel veilig voor de spintroofmijt Phytoseiulus persimilis en galmuggen als aphidoletes aphidimyza en feltiella acarisuga. Verder heeft Batavia een zeer gunstig profiel ten opzichte van biologische bestrijders.

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze gewaspagina "Tijd voor Komkommer" voor een compleet overzicht van artikelen, aanbeveliegn, producten en meer.

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.