Producten

Voer preventief een behandeling uit tegen meeldauw en vruchtrot

Luna Privilege werkt sterk in de bedekte teelt van aardbei

Met het mooie weer van de laatste dagen strekken de trossen in de doorteelt van de diverse rassen onder glas goed door. Er zal een begin worden gemaakt met het doorhalen van de bloemtakken. Na het doorhalen van de bloemtakken, is het van belang om preventief een behandeling uit te voeren tegen meeldauw (Sphaerotheca macularis) en vruchtrot (Botrytis cinerea). Luna Privilege is sterk tegen beide ziekten.


Afb. 1 Vruchtrot (Botritys cinerea) 

Afb. 2 Meeldauw (Sphaerotheca mecularis)


De werkzame stof fluopyram biedt een krachtige bescherming wat uiteindelijk zorgt voor een vitaal gewas en gezond fruit met een prima houdbaarheid. Fluopyram werkt translaminair en wordt opwaarts systemisch getransporteerd door de plant. De actieve stof voorkomt kieming van de sporen en remt bij een aantasting de groei van het mycelium.

 

De werkzame stof fluopyram valt binnen de groep van SDHI’s. Zorg ervoor dat er wordt afgewisseld tussen de verschillende chemische groepen voor een optimale werking. Sommige rassen laten op dit moment meeldauw op de vruchten zien. Zet in dat geval een curatief middel in het schema.

 

Advies

-          Toegelaten in de bedekte teelt van aardbei

-          Dosering 0,05% (50 ml middel per 100 ltr water)

-          Maximale dosering 0,50 ltr/ha

-          Maximaal 2 toepassingen per 12 maanden

-          Veiligheidstermijn van 1 dag

-          Sterk tegen vruchtrot (Botrytis cinerea) en meeldauw (Sphaerotheca macularis)

-          Positief effect op het uitstalleven

-          1 actieve stof

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik altijd eerst het etiket en de productinformatie.