Producten

De toelatingen van Moncereen Pro, Subliem en Montego komen te vervallen

Het Ctgb heeft de respijtperioden vastgesteld en inmiddels op haar internetsite gepubliceerd.

Vorig jaar werd de MRL van pencycuron in aardappelen vastgesteld op de detectielimiet. Omdat niet gegarandeerd kon worden dat geoogste aardappelen tegen het einde van de overgangsperiode nog kunnen worden verkocht, werd het gebruik afgelopen seizoen al ontraden voor behandeling van aardappelknollen waarvan de uiteindelijke oogst in voedsel of diervoeder kon worden gebruikt.

 

De toelatingen van Moncereen vloeibaar en Moncereen Droogontsmetter zijn eerder dit jaar al vervallen. Het Ctgb heeft op ons verzoek nu ook de toelatingen van Subliem en Moncereen Pro ingetrokken en de einddatum vastgesteld op 6 januari 2021.

 

Montego, ook op basis van pencycuron, is toegelaten voor de bestrijding van bodemgebonden schimmels in een aantal sierteeltgewassen waaronder bloembollen (voorjaarsbloeiers). Omdat de in Europa belangrijke toepassing in aardappelen niet meer mogelijk is zal er voor pencycuron geen hernieuwingsaanvraag worden ingediend, met als gevolg dat ook de producttoelating van Montego in Nederland op ons verzoek werd ingetrokken. De expiratiedatum van Montego in Nederland is 31 mei 2021. De aflevertermijn is ruim en vastgesteld op 30 november 2021, de opgebruiktermijn is 31 mei 2022.

 

  


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.