Producten

Ziektebestrijding wintergerst: maak nu alvast de juiste strategie

De ontwikkeling van de wintergerst is goed, hoewel er natuurlijk verschillen zijn tussen de teeltgebieden.

Op dit moment worden er soms achterblijvende planten aangetast door het gerstevergelingsvirus. Deze infectie heeft afgelopen najaar al plaatsgevonden. Sporadisch wordt wegval door schneeuwschimmel waargenomen en op sommige percelen wordt een geringe aantasting van dwergroest gevonden. Op de oudere bladeren onderin wordt ook enige bladvlekkenziekte gezien.

Afb 1: Mooi ontwikkeld perceel wintergerst in de omgeving Kraggenburg in Flevoland

 

Afb. 2: Achterblijvende planten door gerstevergelingsvirus

 

Afb. 3 t/m 6: Van links naar rechts dwergroest, bladvlekkenziekte, netvlekkenziekte en Ramularia

 

Bij de ziektebestrijding in de wintergerst moet er aandacht zijn voor:

- Dwergroest – Puccinia hordei

 • Komt de laatste jaren regelmatig voor, wel zijn er duidelijke rasverschillen.
 • Vooral in de periode van oprichten zien we de aantasting.

- Bladvlekkenziekte – Rhynchosporium secalis

 • De beginaantasting komt vanuit opslagplanten.
 • Vochtige omstandigheden bij relatief lagere temperaturen kunnen zorgen voor een snelle uitbreiding.

- Netvlekkenziekte – Drechslera teres

 • Deze ziekte tast  eerst de onderste bladetages aan en kan zich zeer snel naar de bovenste etages verspreiden.
 • Afhankelijk van de rassenkeuze en omstandigheden kan de opbrengstderving oplopen tot 40%!
 • Sinds een aantal jaren hebben we in NW-Europa te maken met isolaten welke minder gevoelig zijn voor de SDHI’s en triazolen. Juist de inzet van strobilurinen geeft een beter resultaat!

- Ramularia – Ramularia collo-cygni

 • Komt vooral tot uiting in de periode kort na bloei.
 • Buitenlands onderzoek heeft laten zien dat een robuust schema van een T1 en T2 de druk behoorlijk kan verlagen.

 

Ascra Xpro en Variano Xpro

 • Beide graanfungiciden passen goed in robuust schema voor de ziektebestrijding in wintergerst.
 • Ascra is een combinatie van de SDHI’s bixafen en fluopyram met de triazool prothioconazool.
 • Variano Xpro bevat naast prothioconazool en  bixafen, ook het strobilurine fluoxastrobine.

 

Resultaten demo-proeven 2020

 • Op de locatie in Wijnansrade was een matige aantasting van bladvlekken en Ramularia aanwezig. In Nieuwolda was de ziektedruk gering.
 • Conclusie: positieve opbrengsteffecten van het schema Ascra Xpro gevolgd door Variano Xpro.

 

Advies Wintergerst ziektebestrijding 2021

 

Bekijk ook onze Gewaspagina Granen voor een complete overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op een van de onderstaande logo’s voor meer product informatie en aanbevelingen:

 
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.