Producten

Toepassing van Luna Privilege in bloembollen beperkt

Toelating middels veurbehandeling ingetrokken

Op verzoek van Bayer heeft het Ctgb besloten om de toelating van Luna Privilege middels een veurbehandeling in de teelt van bloembollen en bloemknollen in te trekken. Bayer zet zich in voor de bloembollenteelt om nieuwe oplossingen te ontwikkelingen en reeds toegelaten middelen ook voor de toekomst te behouden.

 

De landbouwkundige waarde van de actieve stof van Luna Privilege (fluopyram) in de diverse teelten, waaronder de bloembollenteelt, is groot. Het levert immers een belangrijke bijdrage om opbrengst en kwaliteit zeker te stellen. Bayer doet er dan ook alles aan om deze actieve stof waar mogelijk te kunnen behouden in de diverse teelten, waaronder de teelt van bloembollen.

 

De veurbehandeling van Luna Privilege past in de teelt van bloembollen binnen het huidige maatregelenpakket helaas niet langer in een duurzame en verantwoorde gewasbeschermingsstrategie. Derhalve is Bayer genoodzaakt deze toepassing te beëindigen.

 

Overleg met uw leverancier welke alternatieven mogelijk zijn voor uw teelt of neem contact op met onze Crop Advisor:

Alex de Waard

06-53240914

 

De respijttermijnen voor oud etiket met volgnummer W5 en W6 zijn:

  • Aflevertermijn: 1 mei 2020

  • Opgebruiktermijn: 1 mei 2021