Producten

Ziektebestrijding in wintertarwe, welke aanpak is het beste op dit moment?

Door het slechte najaar zien we op dit moment een zeer diverse ontwikkeling van de wintertarwe. Het is helaas niet gelukt om alle wintertarwe te zaaien. Daarnaast is er ook veel wintertarwe nog na de jaarwisseling gezaaid.



afb. 1 perceel wintertarwe in Ens welke op 2 januari 2020 is gezaaid



afb. 2 perceel wintertarwe in Lioessens welke eind September 2019 is gezaaid


Op verschillende percelen is de afgelopen weken in meer of mindere mate gele roest gevonden. Daarvoor zijn soms met specifieke middelen gerichte T0 bespuitingen uitgevoerd.

De druk van Septoria is op dit moment niet erg groot, maar is wel aanwezig. Op sommige plaatsen is er al neerslag gevallen en de weersvoorspelling geeft nu ook meer neerslag aan! Alle tarwe zal positief reageren op de regen, want de ontwikkeling werd ook geremd door de droogte.

In een voorjaar als deze, zijn er altijd vragen over de noodzaak van de T1-bespuiting. Welke rendement is er te halen? Natuurlijk hangt dit af van de stand van het gewas, de rassenkeuze en de daarbij behorende opbrengstverwachting.


Onderstaand de resultaten van onderzoek waarbij alleen een T1–bespuiting is uitgevoerd.




Conclusie:

Het rendement van een T1-bespuiting is variërend. Maar wanneer deze bespuiting achterwege wordt gelaten kan er veel opbrengst verloren gaan. Daarbij nog de opmerking dat een hoge ziektedruk van gele roest en Septoria later niet meer echt hersteld kan worden!



Advies ziektebestrijding wintertarwe T1, stadium 31 – 32 (1e/2e knoop):



Klik op een van de onderstaande logo’s voor meer product informatie en aanbevelingen:

 




Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.