Producten

Week 18

Week 17

Let op warmere dagen op komst!

 
Nr 2 | 6 Mei 

 

Bij de analyse van de vangplaattellingen van de afgelopen week zien we vrijwel op alle locaties een stijgende lijn van het aantal gevangen bladluizen ten opzichte van week 17. 

 

 

 

 

Na een vroegere start van de bloei ten op zichte van afgelopen jaar zagen we afgelopen week een stabilisering in de groei. Veel tulpen zijn al gekopt, met de warmere dagen op komst zullen de latere cultivars ook binnenkort gekopt gaan worden. 

 

Zorg dat u de juiste strategie aanhoudt om de verspreiding van virus te voorkomen, zeker wanneer de tempratuur stijgt kan de luizenpopulatie behoorlijk snel groter worden. 
 
 
Tulpengalmijt
Wanneer tulpen gekopt zijn kan er gestart worden met de tulpengalmijt bestrijding. Tot op heden hebben we hiervoor maar 1 product ter beschikking dat veilig toegepast kan worden en dat is met Movento.
 
Door de inzet van Movento is tulpengalmijt goed beheersbaar, maar dat is niet vanzelfsprekend! Er zijn afgelopen jaar wederom diverse partijen met tulpengalmijt gesignaleerd. Voor een effectieve en gewasveilige toepassing is het belangrijk om zowel de dosering als de spelregels voor Movento te volgen om ook in de toekomst tulpen vrij van tulpengalmijt te houden!
 
 
M.b.t. de spelregels, deze kunt u lezen op het etiket of door op het onderstaande logo te klikken:

 
 
Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met uw leverancier.
 
 
 

 

 

Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.