Producten

Week 19

Week 19 2022

Let op, luizenpopulatie groeit snel!

Nr 3 | 13 Mei

 
Na een paar warmere dagen zien we bij de analyse van de vangplaattellingen van afgelopen week dat er op diverse locaties behoorlijke aantallen bladluizen aanwezig zijn! 

 

 

 
De weersvoorspellingen tonen aanhoudend zomerweer, waardoor het ideaal weer is voor de bladluis om zich te vermeerderen en mogelijk virus over te brengen.
 
Ter velde nemen we grote verschillen waar per cultivar, met betrekking tot virus percentages. Probeer de probleempartijen zo goed mogelijk op te zuiveren om besmettingen te voorkomen.
Documenteer de partijen waar veel virus in gevonden wordt, zodat u aanstaande plantjaar de partijen met een hoger viruspercentage apart plant. Daarmee houdt u gezonde partijen zoveel mogelijk schoon.  
 
Advies
De gemiddelde tempratuur zal gaan stijgen en bladluizen laten zich steeds meer zien. Zorg dat u, uw schema zoveel mogelijk sluitend houdt. Komende periode is daartoe cruciaal! 
 
 

 

 

*Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

 

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.