Producten

Week 22

Week 22

De Luizenpopulaties hebben voor nu het hoogste punt bereikt

Nr 6 |3 juni

Na een week met koelere temperaturen zien we dat de luizenpopulaties wat gekrompen zijn. Desalniettemin is de druk nog steeds redelijk hoog. De locatie Boekel noteert deze week het hoogste aantal bladluizen, 157.

 

De voorspellingen voor de aankomende periode zien er gunstig uit voor de ontwikkeling van bladluizen. Met temperaturen van >20 graden zullen naar verwachting de aantallen bladluizen weer gaan toenemen.

 

De groene perzikluis:

De groene perzikluis is de luizensoort, welke het grootste aandeel heeft in de verspreiding van virus. Deze kan zich, net zoals andere bladluizen ongeslachtelijk voortplanten waarbij ongevleugelde en onder bepaalde omstandigheden (o.a. bij hoge populatiedichtheid) gevleugelde vrouwelijke luizen kunnen ontstaan.

Afb. 1 Groene perzikluis

 

De groene perzikluis is als volgt te herkennen:

De volgroeide bladluizen (volwassen insecten) zijn ca. 2 mm lang, geelachtig groen gekleurd en hebben lange buisjes(sifonen) aan het achterlijf. De sifonen zijn ook groen van kleur. Er treden ongevleugelde en gevleugelde vormen op. Kop en borststuk van de gevleugelde luizen hebben een andere kleur dan die van de gevleugelde luizen. De larven lijken op de volwassen insecten, maar zijn roodachtig gekleurd.

 

 

*Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.