Producten

Week 24

Week 24

Pieken en dalen

Nr 8 | 17 juni

In de afgelopen week zien we pieken en dalen in de bladluistellingen. Vaak zien we bij hogere temperaturen zoals we deze week hadden, dat de populatie kan krimpen. 

 

Een punt van aandacht met het weertype wat we nu hebben is dat pyrethroïden sneller afbreken, met name door de hoge licht instraling. 

 
De koploper van deze week is de locatie Boekel (N-Br) met 161 bladluizen. De laagste  aantallen zijn gevangen in Anna Paulowna (NH) met 5 bladluizen. 

 

De weersvoorspellingen voor a.s. week geven aan dat we in normalere, meer gematigde, temperaturen terecht komen, waardoor de bladluis zich zeer waarschijnlijk weer meer laat zien. 
 
De warme periode in combinatie met de hoge instraling heeft zijn sporen nagelaten in de diverse gewassen. Zolang er groene gewasdelen aan uw gewas te zien zijn, blijft deze aantrekkelijk voor bladluizen. 
 
 
 
 

*Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

 

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.