Producten

Week 26

Week 26

Stijgende lijn blijft aanhouden

Nr 9 | 1 juli

 
Met het typisch Nederlandse weer van afgelopen week, waarbij hoge temperaturen afgewisseld werden door stevige buien, zien we dat naast de flinke groei van de gewassen ook de groei van de luizenpopulatie blijft aanhouden.
 
Het hoogste aantal bladluizen is deze week gevonden op de locatie Dronten (Flevoland), namelijk 271 bladluizen. De vangplaten in het Noord Hollandse Anna Paulowna haalde deze week de laagste score met 21 bladluizen.

 

 
Voor aanstaande week zijn de weersvoorspellingen van normalere aard. De kans dat de bladluizen actief blijven is groot. Bij de voorjaarsbloeiers die nog niet geheel zijn afgestorven door de hoge tempraturen blijft de kans aanwezig voor virus overdracht, te denken valt hier aan late (tulpen) cultivars zoals Strong Gold.

 

In de zomerbloeiers is het zaak dat u deze goed blijft beschermen met de juiste intervallen in deze periode. In een gewas als lelie kunt u het product Sivanto Prime inzetten tegen zuigende insecten zoals bladluizen. De dosering is 0,5 L/ha. Juist in deze tijd, rondom het koppen van de lelies is dit het juiste product. 

 

De kenmerken van Sivanto Prime zijn: 
  • Mag in de bloei ingezet worden
  • Een zeer snelle aanvangswerking waardoor virusoverdracht wordt voorkomen
  • Werkt translaminair (ook werkzaam aan de onderzijde van het blad) 
  • Is systemisch: Daardoor verspreidt de actieve stof zich snel en gelijkmatig, zodat de verscholen insecten worden bestreden. Sivanto Prime verdeelt zich enkel opwaarts systemisch. 
 
Meer informatie?
Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:
 
 

 

*Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

 

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek. 


 
 
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.