Producten

Week 29

Week 29

Hoogste aantal bladluizen van dit seizoen gemeten

Nr 15 | 22 juli

 

 

De afgelopen week hebben we her en der nog natte periodes gezien en is het aantal gevangen bladluizen per regio zeer verschillend.

 

De koploper met het hoogste aantal bladluizen is deze week wederom de locatie Lemelerveld (Overijssel) met 225 bladluizen. De vangplaten in het Noord Hollandse Callantsoog gaan deze week voor de tweede maal op rij de boeken in met de laagste score met 5 bladluizen.

 

 

 

Op veel plaatsen worden nu ook de 1 jarige lelies gekopt of zijn gekopt. Hier is nu ook het moment aangebroken om Batavia in te zetten tegen bladluizen. De laatste jaren is het aantal insecticiden dat ingezet kan worden in de teelt van lelies afgenomen en/of de intervallen beperkt. Batavia is een welkome aanvulling in het pakket om de luizenpopulatie laag te houden.

 

Na het koppen kunt u het product Batavia maximaal 4 maal inzetten met een interval van 14 dagen. De actieve stof van Batavia verplaatst zich zowel opwaarts als neerwaarts door het gewas. Door dit unieke werkingsmechanisme worden ook luizen die zich diep in het gewas bevinden goed bestreden.

 

Klik op de link: Bayer Crop Science - NL - Nieuws voor meer informatie en toepassingsadvies. 

 

De aankomende weken houden we u op de hoogte van het aantal bladluizen per regio, maar zullen de berichten summierder zijn.

 

 

*Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.