Producten

Week 30

Week 30

Aantallen stabiel ten opzichte van vorige week

Nr 14 | 29 juli
 
 
De afgelopen week hebben we wisselvallig weer gehad en dat zal de komende week aanhouden. We zien dat de bladluizen in dit weer actief blijven. Zorg dat u in deze belangrijke fase uw schema sluitend houdt.
 
De koploper met het hoogste aantal bladluizen is wederom deze week de locatie Slootdorp (Noord Holland) met 148 bladluizen. De vangplaten in het Drentse Norg behaalde ook deze week de laagste score met 3 bladluizen.
 
(De aankomende weken blijven we u op de hoogte houden van het aantal bladluizen per regio, maar zullen de berichten summierder zijn ivm zomerverlof)

 

 

Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

* Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.