Producten

Week 33

Week 33

Geen uitschieters

Nr 19 | 20 Augustus
 

 
We hebben afgelopen week te maken gehad met herfstachtige omstandigheden. Hierdoor is zeer waarschijnlijk de luizenpopulatie stabiel gebleven of op diverse locaties gedaald.
 
De koploper met het hoogste aantal bladluizen is deze week de locatie Rutten met 68 bladluizen. De vangplaten in Callantsoog hebben deze week de laagste score met 0 bladluizen.
 
We krijgen signalen dat katoenluis ook weer wordt gesignaleerd. Deze luis laat zich in deze tijd en de tijd welke komen gaat zien.
 
Hoe ziet de katoenluis er uit?
De katoenluis is een kleine bladluis met een gedrongen, bijna rond postuur. De kleur varieert van geel tot donkergroen, bijna zwart. Bij voldoende voedsel (een geschikte waardplant) en niet te hoge temperaturen kunnen de luizen tot 1,8 mm lang worden. In overbevolkte kolonies blijven ze klein (0,9 mm) en zijn ze licht van kleur.
 

 

De siphonen zijn ongeacht de kleur van het lichaam, altijd zwart. De cauda (het staartje) is kort. De antennen zijn korter dan het lichaam. Met de zuigsnuit onttrekt de katoenluis sap (voedsel) aan de floëemvaten. Dit sap bevat (te) veel suikers die snel weer worden uitgescheiden in de vorm van honingdauw, dat weer een voedingsbodem is voor roetdauwschimmels. Zowel het onttrekken van floëemsap aan de plant als de vervuiling van het gewas remmen de fotosynthese en de verdamping van de planten.
 
De bladeren trekken vaak samen en krullen om. Op de bladeren onder een luizenkolonie worden de witte vervellingshuidjes gevonden.
 
Deze luis kan ook virussen overbrengen, bij constatering van de katoenluis kan een bestrijding uitgevoerd worden met bijvoorbeeld 0,5 l/ha Sivanto Prime. Het voordeel van dit middel is dat het een snelle aanvangswerking heeft en virusoverdracht snel wordt gestopt.

 

 

 

Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.