Producten

Week 34

Week 34

Lage en stabiele luizenpopulatie

Nr 20 | 27 Augustus
 
 

 

 
We hebben afgelopen week te maken gehad met afwisselende weersomstandigheden en gematigde temperaturen. Hierdoor zien we op de gemeten locaties een stabiele luizenpopulatie met de meeste onder de 10 gevangen bladluizen. 

 

 
De koploper met het hoogste aantal bladluizen is deze week de locatie Ens/Blesdijke met 17 bladluizen. De vangplaten in Rutten hebben deze week de laagste score met 0 bladluizen.

 

 
Met het huidige, meer wisselvallige weertype, waarbij verschillen over het land groot kunnen zijn, is het lastig te voorspellen wat een luizenpopulatie gaat doen. Hou uw gewas(sen) goed in de gaten en bescherm ze op tijd.

 

 

 

 

Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.