Producten

Week 35

Week 35

Druk blijft laag

Nr 21 | 2 september
 

 

Door het wisselvallige weer zien we weinig verandering bij de analyse van de vangplaten ten opzichte van vorige week.

 

De koploper met het hoogste aantal bladluizen is deze week de locatie Lemelerveld met 22 bladluizen. De vangplaten in Ens/ Blesdijke en Norg/Steenbergen hebben deze week de laagste score met 1 bladluis.

 

De weersvoorspellingen voor de komende week zien er meer zomers uit. Hierdoor is de kans groot dat de bladluizen weer actiever worden. Houd uw gewas(sen) goed in de gaten en bescherm ze op tijd.

 

 

 

 

Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.