Producten

Week 36

Week 36

Stabiele aantallen

Nr 22 | 10 september
 
 
In de analysen van afgelopen week zien we dat het aantal bladluizen stabiel is gebleven. Nu we een paar zeer mooie zomerse dagen gehad hebben is de verwachting dat de luizendruk toeneemt.
 
De koploper met het hoogste aantal bladluizen is deze week de locatie Boekel met 22 bladluizen. De vangplaten in Lemerlerveld heeft deze week de laagste score met 1 bladluis.
 
Veel lelie percelen staan er nog groen op, maar dat geldt niet voor alle percelen. Dit komt mede door de late nachtvorsten in april en mei én de hoge vuurdruk van de gehele groeiperiode. Zo lang uw gewassen nog niet geheel zijn afgestorven kan er virusoverdracht plaatsvinden.
 
De weersvoorspellingen voor de komende week zien er na-zomers uit, hiermee zal de bladluis zich voorlopig nog laten zien is de verwachting. Kortom: laat de aandacht in deze tijd niet verslappen en blijf alert.
 

 

 

Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.